Dunaújváros Megyei Jogú Város honlapjának átvilágítása

Az elektronikus információ szabadságról szóló 2005. évi XC. törvény rendelkezéseinek betartását ellenőriztük 2010 október 18-án a dunaujvaros.hu honlapon.

 

A honlap jól áttekinthető, részletezett adatokat tartalmaz a város vezetőivel, a képviselőtestülettel, valamint az ügyintézéssel kapcsolatban. Hiányoznak ugyanakkor az elektronikus információszabadsággal kapcsolatos adatok. A honlapon található ugyan egy „közadat” rész, amely azonban egy értelmezhetetlen oldalt nyit meg „Index of Bizottság”címmel. Az ezekben található részek nem megnyithatóak, valójában a közadat rész teljesen üres.

 

A törvény mellékletének II. része, amely a tevékenységre, működésre vonatkozó adatok közzétételét részletezi, a 13. pontban közzétenni kötelezi az önkormányzatokat is, a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendjével, az illetékes szervezeti egység nevével, elérhetőségével, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy nevével. A honlapon az adatvédelmi felelős vagy az információs jogokkal foglalkozó személy nevét nem találtuk, elérhetőségét a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendjét a honlap szintén nem tartalmazza. A jegyzői irodán telefonon történt érdeklődésünkkel kapcsolatban a titkárnő a jegyzőt helyettesítő Hőnig Magdolna aljegyző nevében azt közölte, hogy dr. Jászka Ernő csoportvezető munkakörébe tartozik az információs jogokkal kapcsolatos kérdéskör, azonban őt még kapcsolni sem tudja, ugyanis éppen költözés alatt van.

A titkárnő visszahívást ígért az érdeklődő civil újságírónak. Az adatvédelmi felelőstől a II/8-as pontot, a testületi szerv döntései előkészítésének rendjét, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módját, eljárási szabályait, a testületi szerv üléseinek helyét, idejét, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói részt, valamint a testületi szerv szavazásának adatairól kívántunk érdeklődni. Az átvilágítás lezárásáig dr. Jászka Ernő úrtól nem kaptunk visszahívást.

 

Összességében megállapítható, hogy a dunaujvaros.hu honlap nem felel meg az elektronikus információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek.

 

 

Budapest, 2010. október 18.

 

 

 

                                                                                              Dr. Pintér István

                                                                                                 civil újságíró

                                                                                  Geopolitikai Tanács Alapítvány