Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata www.sopron.hu

A soproni önkormányzat honlapja egy korábbi, 2009-ben elvégzett vizsgálat alapján informatív, az esetek többségében eleget tesz az Eitv.-ből eredő kötelezettségeinek.

Ezúttal az önkormányzat (polgármesteri hivatal) és intézményei működési és gazdálkodási adatait kerestem a www.sopron.hu honlapon, 2010. december 2-án. A kép ebben az esetben már felemás, a működésre vontakozón több, a gazdálkodásra vontkozón kevesebb adatot találtam.


A nyitó oldalon, az Önkormányzat feliratra kattintva , a bal oldalon találjuk a KÖZÉRDEKŰ ADATOK feliratot. Nincs utalás arra, hogy a közérdekű adatokat az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 6. § (1) bekezdésében foglaltak alapján teszik közzé, ám a KÖZÉRDEKŰ ADATOK feliratra kattintva a törvény előírásainak megfelelő struktúrában találjuk az információkat.


A Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok felirat alatt a következőket olvashatjuk:
A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre
Önkormányzati SZMSZ
Kötelező és önként vállalt feladatok
Ügyintézés:
Okmányirodai ügyintézés
Letölthető dokumentumok (osztályonként)
Közszolgáltatások
Kiadványok

Soproni Közélet (archív)
Döntéshozatal:
Közgyűlés összetétele
Közgyűlések
Jegyzőkönyvek
Határozatok
Előterjesztések
Rendeletek
Pályázatok
Közbeszerzések
2009
2010

A Gazdálkodási adatok feliratra kattintva a város 2010-es költségvetéséről szóló rendelete a mellékletekkel együtt, valamint a korábbi költségvetési rendeletek, azok módosításai és a zárszámadások is 2007-ig visszamenűen letölthetők. Így a közügyek iránt érdeklődő polgár érdemi tájékoztatást, összehasonlító elemzést kaphat a város gazdálkodásáról.
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára vonatkozóan egy 2008-as lista az egyetlen és a legfrissebb adat.


A személyi juttatásikra vonatkozóan, illetve a vezetők és vezető tisztségviselők illetményére, munkabérére, rendszeres juttatásaikra, költségtérítéseikre, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatásokra, stb. vonatkozóan semmilyen adatot (összesítve sem) nem találtam. Ugyancsak nem találtam adatot a céljelegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeire vonatkozóan.

Összefoglalva megállapítható, hogy Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata a tevékenységre és működésre vonatkozóan lényegében eleget tesz az elektronikus információszabadságról szóló törvény előadásainak.
A gazdálkodásra vonatkozóan mindez már nem mondható el, sőt az állapítható meg, hogy a költségvetés kivételével a gazdálkodásra (illetmény, munkabér, rendszeres juttatások), vonatkozó adatok hiányoznak a honlapról.

Győr, 2010. december 2-án

Nagy Péter
Reflex Környezetvédő Egyesület