Tokaj Város Önkormányzata www.tokaj.hu

A 2005. évi XC. törvény kötelezően előírja közfeladatot ellátó szervezetek, így a települési önkormányzatok számára közérdekű adatok elektronikus közzétételét.

A nyilvánosság elé tárandó adatok körét a törvény melléklete, az ún. általános közzétételi lista tartalmazza. A hatályos törvény megtekinthető a http://www.complex.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500090.TV címen.

2010. december 14-én Tokaj város honlapján vizsgáltuk elsősorban a tevékenységre, működésre- illetve a gazdálkodásra vonatkozó adatok elérhetőségét. A www.tokaj.hu honlap fejlécének menüsorából az „Önkormányzat” címszóra kattintunk, majd azon belül a „Közérdekű adatok”-ra.

A tevékenységre, működésre vonatkozó adatok a törvényi előírásoknak megfelelő struktúrát igyekeznek követni. Ez egyértelmű pozitívum, tekintve, hogy sok település egyáltalán nem a lista szerint adja meg az információkat, mely megnehezíti a számon kérhetőséget.
Az adatokat végigböngészve elmondható, hogy az Önkormányzat működésre vonatkozó adatszolgáltatása majdnem teljes körű, bőséges információval találkozik a honlapra látogató. A meghirdetett pályázatok elbírálásáról és eredményeiről nincs információ.

A gazdálkodásra vonatkozó adatok a „Közérdekű adatok”-on belül a „Gazdálkodás” címszó alatt érhetőek el. Az itt közölt struktúra már nem a közzétételi lista hat pontjának megfelelő bontású. Az alábbi, előírás szerinti dokumentumokat megtaláltuk az oldalon:

- költségvetések és a zárszámadások 2008-2010
- a foglalkoztatottak létszámának és munkabérének, illetve a vezető tisztségviselők létszámának és munkabérének összesített adatai, sőt az önkormányzati fenntartású intézmények hasonló adatai is 2008-2010
- az önkormányzat által nyújtott nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások 2008-2010
- 5 millió Ft-ot meghaladó szerződések 2008-2010

Hiányoznak azonban „a koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok”,
továbbá „a közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen társadalmi szervezet támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések”.

Összefoglalva megállapítható, hogy Tokaj város honlapja a tevékenységre és működésre vonatkozóan lényegében eleget tesz az elektronikus információszabadságról szóló törvény előírásainak. A gazdálkodásra vonatkozóan még hiányosságok mutatkoznak, melyek pótlandóak. Javasolt a gazdálkodási adtok esetén is a hatályos törvény szerinti lista használata.

Az elemzést elvégezte:
Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány
Miskolc, 2010. december 14.