A megyei önkormányzatok és a megyei jogú városok honlapjainak általános monitoring vizsgálata

 

Az elektronikus információszabadság törvény 21. § (3) bekezdése értelmében a törvény
rendelkezései a megyei önkormányzatokra és az 50.000-nél nagyobb lakónépességű
városokra 2007. január 1-jétől, az egyéb helyi önkormányzatokra legkésőbb 2008. július 1-
jétől alkalmazandók.

Vizsgálatunk 2007. szeptembere és 2008. januárja között terjedt ki a húsz megyei önkormányzat és tíz általunk kiválasztott megyei jogú város vizsgálatára.

Egy olyan megyei jogú várost (Szekszárd) is bevettünk a kutatásba, melynek lakónépessége ugyan
nem éri el az 50.000 főt, ezért itt csak legkésőbb 2008. július 1. napjától kell kötelezően
alkalmazni a törvény rendelkezéseit, ennek ellenére a szekszárdi honlap már ma eleget tesz a
törvény számos követelményének.

A vizsgálat a központi közhatalmi szervek vizsgálatával megegyező tematikával történt. Elsőként a honlapok adattartalmát értékeltük, majd közérdekű adatkéréseket juttattunk el az önkormányzatokhoz, itt is a honlapokon tapasztalt hiányosságok figyelembe vételével.


Hangsúlyozzuk, hogy a megyei önkormányzatok és megyei jogú városok honlapjainak
globális értékelése nem történhetett meg annak figyelembe vétele nélkül, hogy ezeknek a
közhatalmi szerveknek a pénzügyi háttere sok esetben össze sem hasonlítható a központi
közhatalmi szervek financiális hátterével, ez a tény pedig akadályokat emel az elektronikus
információszabadság-törvény előírásainak megvalósítása elé. Ezeknek a honlapoknak a
hátterében tehát korlátos pénzügyi források, korlátozott lehetőségek állnak; különösen a
technikai felszereltség, illetve a szakemberek foglalkoztatása tekintetében. Mindezt
figyelembe vettük, amikor a megyei és települési önkormányzatok értékelését végeztük,
ugyanakkor mégiscsak értékelnünk kellett azt, hogy milyen szintű a törvényi
követelményeknek való, legalább alapszintű megfelelés. 

 

Eötvös Károly Közpolitikai Intézet