Gyömrő város honlapjának vizsgálata

 

Az elektronikus információszabadságról szóló törvény 2008. július 1-jétől minden települési önkormányzatra vonatkozóan kötelezően előírja, hogy bizonyos adatokat, dokumentumokat, információkat közzé kell tenni a település internetes honlapján.

Gyömrő város honlapját (www.gyomro.hu) a törvényi előírások alapján 2010. december 18-án vizsgáltuk.
A település honlapjáról általánosságban elmondható, hogy átlátható és logikus szerkezetet mutat. A közérdekű információk menüpont alatt az információszabadságról szóló törvény által megadott általános közzétételi listának megfelelő struktúra tárul a látogató elé.
A Szervezeti, személyzeti adatok menüpontban az önkormányzat által alapított közalapítványok adatait találjuk, azonban a közalapítványok alapító okiratát, illetve a kezelő szerveinek tagjairól szóló információt a törvényi előírások ellenére nem tartalmazza a honlap. További, a törvény által közzéteendő szervezeti, személyzeti adatot a honlap más oldalait böngészve sikerült fellelni.
A Tevékenységre, működésre vonatkozó adatokat egy részét a jogszabály alapján kialakított menüpont tartalmazza, egy másik részét pedig honlap egyéb részein találtuk meg.
A Gazdálkodási adatok esetében a honlap 5 évre visszamenőleg tartalmazza a beszámolókat, az önkormányzat által kiírt pályázatok eredményeit, valamint az ötmillió forintot meghaladó szerződéseket. Azonban alapos keresés után sem bukkantuk a foglalkoztatottak és vezető tisztségviselők létszámára, munkabérére vonatkozó adatokra.

Összességében megállapítható, hogy Gyömrő város honlapján az információszabadságról szóló törvényben meghatározott adatok - ha nem is minden esetben a törvényben szereplő struktúrában - logikusan, jól kereshetően közel teljes mértékben rendelkezésre állnak.

A monitorozást végezte:
Eleven Egyesület
Pécel, 2010. december 18.