A közzétételi listákkal kapcsolatos tapasztalatok

A közzétételi listák alapján megkövetelt adatok hozzáférhetőségével kapcsolatban kevés pozitív példa található a megyei önkormányzatok között.

Elmondható, hogy a megyék adatközzététele teljesen esetleges, az nem felel meg a törvényi kritériumoknak. Még a legtöbb honlap esetében fellelhető szervezeti és személyzeti adatok is rendszertelenül, nehezen megtalálhatóan kerültek fel az önkormányzatok weblapjaira. 


Szervezeti és személyzeti adatok


A megyei önkormányzatok nagyobb részben eleget tettek a legalapvetőbb információ-
szolgáltatási kötelezettségüknek: az elérhetőségeik, illetve a szervezeti felépítés, a
feladatleírás tekintetében. Ugyanakkor a „nagyobb részben” jelző sajnos nem csak azt takarja, hogy a szervek körülbelül 60-70%-a tünteti fel honlapján az adatait, hanem azt is, hogy elvétve találni olyan honlapot, amely rigorózusan betartana minden előírást.

Az utóbb kategóriába tartozik Komárom-Esztergom megye és Baranya megye önkormányzatánakkiemelkedő adattartalmú honlapja. Sajnos ennél sokkal jellemzőbb a félig-meddig kielégítőadatszolgáltatás. A megyék szervezeti ábrája általában megtalálható, de nem mindig„organigram” formában (amely véleményünk szerint a leginkább átlátható), és jellemzőenfeladatleírás nélkül (például Somogy megye esetében).

Az elérhetőségekre vonatkozó adatoknál külön kitérünk az elektronikus elérhetőséggel
kapcsolatos problémákra. Több önkormányzatnál találkoztunk azzal a megoldással, hogy
nincs feltüntetve elektronikus levélcím, hanem az „írjon nekünk” linkre kattintva
továbbíthatjuk el adatkérésünket. Ezt, noha kielégítő elektronikus e-mail cím szolgáltatásnak
tekintjük, (ilyennel találkoztunk Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye, Pest megye esetében)
amennyiben a rendszer ténylegesen működik és megjeleníti az e-mail címet, mindemellett
felhasználóbarátabbnak ítéljük meg azt a megoldást, ha valamennyi elérhetőségi adat egy
helyen, az e-mail cím kiírásával megtalálható.  

A szervezeti és személyzeti adatok közzétételével általában a megyei jogú városoknál is
elégedettek voltunk. A megyei jogú városokról is elmondható az, hogy ezeket a legfontosabb
adatokat, vagyis a szerv hivatalos nevét, székhelyét, postai címét, telefon- és telefaxszámát
szervezeti egységeinek megjelölését, az egyes szervezeti egységek vezetőinek nevét és
elérhetőségét, az ügyfélkapcsolati vezetők nevét még azok a megyei jogú városok is
közzéteszik, amelyek honlapján egyébként hiányosságokat tapasztaltunk.
A szervezeti egységek vezetőinek elérhetősége tekintetében majd mindenhol kielégítő az
adatszolgáltatás. Kivétel ez alól Békés megye honlapja, ahol kizárólag a közgyűlés elnökének
elérhetőségeit ismerhetjük meg. Ezzel ellentétben, ha a szervezet alsóbb szintjeire tekintünk,
akkor ott már jóval kevesebb elérhetőséggel találkozhatunk. A legnagyobb hiányosság, amely
a mindennapokban kellemetlenül érintheti az állampolgárokat éppen az ügyfélfogadás
rendjének hiánya, ez húsz megyéből csak hat megye honlapján (Komárom-Esztergom megye,
Tolna megye, Zala megye, Baranya megye, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Budapest) volt
megtalálható.
A megyei önkormányzat képviselő-testületének létszámára, összetételére vonatkozó adatok.

Eötvös Károly Közpolitikai Intézet