A megyei önkormányzat képviselő-testületének létszámára és összetételére vonatkozó adatok

A megyei önkormányzat képviselő-testületének létszámára, összetételére vonatkozó adatok a
megyék több mint felénél teljeskörűen megtalálhatók.

A képviselők elérhetőségeiről már nem mondható el ugyanez, ugyanis a legtöbb helyen ez vagy teljesen hiányos (Pest megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye), vagy csak részlegesen lelhető fel
(Békés megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Somogy megye). Nógrád megye, Tolna és Vas
megye esetén példamutató módon találtunk meg a minden egyes képviselőhöz tartozó
elérhetőségi adatot.


Megyei önkormányzatok esetén különösen nagy jelentőségű, hogy az irányításuk,
felügyeletük, ellenőrzésük alá tartozó közfeladatot ellátó szervek is legyenek elérhetőek,
ugyanis a megyék fontos közigazgatási funkcióját teszi ki az oktatási, egészségügyi
szervezetek fenntartása. Ezen a téren nem is lehet sok mindent felróni, hiszen a vizsgált
szervek mintegy háromnegyede valamilyen formában – többnyire kielégítően – tett eleget
ennek a feladatának.


A gazdálkodó szervezetekre és a közalapítványokra vonatkozó adatszolgáltatás már sokkal
hiányosabb, töredezett, nehezen összefoglalható. Van olyan megye, amely – példásan – külön honlapot szentel közalapítványainak, ilyen a Somogy Megyei önkormányzat honlapja, derészletes leírást ad Jász-Nagykun-Szolnok megye, Komárom-Esztergom, Veszprém, BorsodAbaúj-Zemplén, Csongrád honlapja is, miközben hét megye említést sem tesz róluk (Fejér,Hajdú-Bihar, Nógrád, Pest megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Békés).

A közalapítványo esetén az alapító okirat majd mindenhol hiányzik, míg a gazdasági társaságoknál az önkormányzat részesedése nem jelenik meg. Összességében a megyék egynegyede tesz eleget törvényi kötelezettségének.

A legtöbb megye esetén nem beszélhetünk valós adatszolgáltatásról, hiszen a honlapok alapvetően hiányosak.

Eötvös Károly Közpolitikai Intézet