Tapasztalatok az önkormányzatok tevékenységére, működésére vonatkozó adatok közzététele terén I.

Az alapvető jogszabályok közül az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatai a
megyék háromnegyedénél megtalálhatóak.

Itt is találkozunk felhasználóbarátnak nem nevezhető megoldással: csak a rendelettárból található meg a szervezeti és működési szabályzat Vas megye honlapján vagy az „Üvegzseb” címszó alatt Hajdú-Bihar megyehonlapján.

Az önkormányzatok működésével kapcsolatban az alapvető jogszabályok közé tartozik az önkormányzati törvény és – tágabb értelemben – az Alkotmány is. A honlapokmintegy negyedén találtunk utalást ezekre.

Az információszabadság törvény közzétételi listáira vonatkozó mellékletben speciálisan az
önkormányzatokra vonatkozó pontként szerepel az önként vállalat feladatok közzététele. Az
információ fontosságából adódóan azt a megoldást nem lehet teljesen elfogadni, hogy a
honlapon mindössze utalás történik a szervezeti és működési szabályzatra, például BorsodAbaúj-Zemplén és Heves megye honlapján. Ennél még kevésbé elfogadható, hogy a megyék
háromnegyede semmilyen adatot nem tett közzé e téren, és összességében mindössze húszból
három megye honlapján találhatóak meg pontosan az adatok (Komárom-Esztergom, Tolna,
Borsod-Abaúj-Zemplén megye).


Az állampolgárokat mindennapjaikban is érintő tevékenységnek tekinthetők a hatósági ügyek,
illetve a közszolgáltatások, ennek ellenére a megyék esetében nagyon szegényes e
tárgykörökben az adatközlés. Hatósági ügyek esetén három, közszolgáltatásoknál öt megye
tett eleget adatszolgáltatási kötelezettségének. Külön kiemelendő e két kategóriában az a
bizonytalansági faktor, hogy a legtöbb honlapról az sem derül ki, hogy a megye egyáltalán
nyújt e közszolgáltatást, vagy van-e a megyéhez tartozó hatósági ügy.


Testületi szervekről lévén szó az ülésekre, döntésekre és állampolgári közreműködésre
vonatkozó adatok esetén biztosak lehetünk abban, hogy az önkormányzatnál valamilyen
módon rendezett a döntéshozatali mechanizmus, amelyek ugyanakkor sajnos nem
megismerhetők. Húsz megyéből mindösszesen három megye tett eleget a döntéshozatalra
vonatkozó adatok közzétételének. Nyolc honlapon mutatkoztak igen nagy hiányosságok, ahol
a jegyzőkönyvekre, szavazati arányokra és állampolgári részvételre vonatkozóan semmilyen
adat nem jelent meg, például Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Csongrád megye honlapja
esetében. Az egyes ülésekről szóló összefoglalót gyakorlatilag egyik szervezet esetén sem
találtuk. 

Eötvös Károly Kutató Intézet