Tapasztalatok az önkormányzatok tevékenységére, működésére vonatkozó adatok közzététele terén II.

A közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek
egyik megyénél sem lelhetők fel. Ugyanúgy, ahogy nincs sehol közérdekű adatok
hasznosítására irányuló szerződési lista sem. Hasonlóan nincs adat egy megye esetében sem a
statisztikai adatgyűjtés, illetve szolgáltatás tekintetében.


A megyei jogú városoknál még a megyéknél is szomorúbb képet kaptuk a tevékenységre,
működési körre vonatkozó adatok vizsgálatánál. Összességében megállapítható, hogy a
megyei jogú városok szinte kizárólag az önkormányzati, illetve hatósági ügyekben
alkalmazandó eljárásrendet, illetve letölthető nyomtatványokat, valamint az önkormányzati
képviselőtestület döntés-előkészítési dokumentumait, néhány esetben pedig a testületi szerv
üléseinek helyét, idejét, döntéseit, illetve az általa meghozott határozatokat teszi közzé.

Néhol még találtunk adatot az önkormányzatok által kiírt pályázatokra, illetve a pályázatok
nyerteseire. Ugyanakkor, ami az önkormányzati szervekre vonatkozó alaptevékenységgel
kapcsolatos ellenőrzéseket, az önkormányzat feladatellátásának teljesítményére vagy
kapacitására vonatkozó adatokat illeti, teljesen hiányos az adatok közzététele, úgyszintén nem
találtunk információt egyetlen város esetében sem a közérdekű adatok megismerésének
rendjére, illetve bármely a közérdekű adatok hozzáférhetőségével, esetleges statisztikai
adatszolgáltatással vagy adatgyűjtéssel kapcsolatos információra, de arra sem, hogy az
önkormányzatnak vannak-e egyedi közzétételi listái.

Különösen sajnálatos, hogy a megyei jogú városok esetében sokszor nem találtuk meg még az
önkormányzat hivatalának szervezeti és működési szabályzatát sem. Úgyszintén nem
fellelhetők az önkormányzatok önként vállalt feladataira vonatkozó adatok, márpedig
feltételezzük, hogy ilyen feladatok szinte valamennyi megyei jogú város esetében léteznek.
Ami az önkormányzati képviselőtestületek előkészítő anyagait, döntéseit, határozatait illeti, ki
kell emelni az egri honlap részletességét, illetve adatgazdagságát, ahol valamennyi készülő
rendelet és közgyűlési anyag, a közgyűlési jegyzőkönyv, szabályozási terv, közgyűlési
előterjesztés és valamennyi elfogadott rendelet, határozat és közgyűlési jegyzőkönyv is
megtalálható.

 

Eötvös Károly Közpolitikai Intézet