Nagytarcsa község honlapjának vizsgálata

Nagytarcsa község hivatalos honlapjának vizsgálata


A község honlapján, azaz a www.nagytarcsa.hu nyitóoldalán található Közérdekű adatok menüpontra 2010. december 28-án kattintottunk.

A cél az volt, hogy megvizsgáljuk hogy a honlap eleget tesz-e az információszabadságról szóló törvényben megadott közérdekű adatok elektronikus közzétételének. A jogszabály mellékletében található közzétételi lista három fő kategóriába (I. Szervezeti, személyzeti adatok, II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok és III. Gazdálkodási adatok) sorolja a közzéteendő adatokat.
A menüpontra kattintva egyértelműen látható, hogy az adatfelelős önkormányzat tisztában van a törvényi kötelezettségeivel, amit a honlapon található alábbi mondat is alátámaszt:
„A közzétételi lista három fejezetben tartalmazza azokat az adatokat illetve adatok elérhetőségét, amelyeket Nagytarcsa Önkormányzata köteles nyilvánosságra hozni.”

A közérdekű adatok megtekintésére a törvény, illetve annak végrehajtási rendelete által meghatározott szerkezet található a honlapon, azonban az egyes közzétételi egységek mögött az esetek döntő többségében nincs semmiféle konkrét információ. A Szervezeti, személyi adatok tekintetében elmondható, hogy a törvényi kötelezettségek mintegy felét teljesítette az adatfelelős, azonban a Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok és a Gazdálkodási adatok tekintetében szinte semmiféle információ nem áll rendelkezésre a törvény által megadott struktúrában.

Összességében megállapítható, hogy az önkormányzat ismeri az információszabadságról szóló törvényből eredő kötelezettségeit, azonban annak csak kis részben tesz eleget.

 

A monitorozást végezte:
Eleven Egyesület
Pécel, 2010. december 28.