A K-Monitor Közhasznú Egyesület megkeresése a Civil Biztonsági Szolgálattal (CBSZ Zrt) felé

A kormányváltást követően több állami cég kötött szerződést a Civil Biztonsági Szolgálattal (CBSZ Zrt), Pintér Sándor belügyminiszter egykori cégével.

A CBSZ-szel a Magyar Fejlesztési Bank, a Magyar Villamos Művek, a Szerencsejáték Zrt., illetve a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság kötött szerződést többek között személy-és vagyonőri tevékenységre.
Miután az Adatvédelmi törvény (Adtv) előírja, hogy a közpénzből gazdálkodó szervek kötelesek tájékoztatni a közvéleményt a közpénzek felhasználására, illetve az arra kötött szerződésekre vonatkozó adatokról, a K-Monitor Közhasznú Egyesület felkérte a Magyar Fejlesztési Bankot, a Magyar Villamos Műveket (MVM Zrt.), és a Szerencsejáték Zrt.-t, hogy hozzák nyilvánosságra a CBSZ Zrt-vel kötött megállapodásikat.
A Magyar Fejlesztési Bank kérésüknek eleget tett, a Magyar Villamos Művek és a Szerencsejáték Zrt. viszont megtagadta anyag közzétételét (MVM, Szerencsejáték Zrt.) arra hivatkozva, hogy a szerződés egyrészt üzleti titok, másrészt számos olyan adatot tartalmaz, amelyek kiadása veszélyeztetné cégeik biztonságos működését.

A K-Monitor azonban továbbra is úgy gondolja, hogy a fent említett szervek a törvény alapján kötelesek közzétenni szerződéseiket. Ezért pert indított a az MVM Zrt. ellen.