Az Elektronikus információszabadság és az önkormányzatok

Az alábbiakban az Eitv-nek az önkormányzatokra vonatkozó szabályait kívánjuk bemutatni.

Ezáltal reményeink szerint a törvényi szabályozás könnyeben érthetővé és követhetővé fog válni az önkormányzatok, a civil szervezetek és az állampolgárok számára.

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 2005. június 1-jétől hatályos 19. § (2) bekezdése értelmében az állami, önkormányzati vagy jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervek rendszeresen elektronikusan vagy más módon közzéteszik a tevékenységükkel kapcsolatos legfontosabb adatokat.

A törvényi rendelkezés szerint a tájékoztatás módját és a vonatkozó adatok körét jogszabály állapítja meg, mely jogszabály az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény (Eitv.).

Az Eitv. pontosan meghatározza az elektronikus közzététel kötelezettségének tartalmát, mellyel kapcsolatban az önkormányzatok szerepét és az ellátandó feladatok körét az alább következő írásokban foglaljuk össze.

Budapest, 2010 December