Közzétételi határidő és honlap fenntartás

Az Eitv. rendelkezései alapján a közfeladatot ellátó szervek – így az önkormányzatok is – a közvélemény pontos és gyors tájékoztatása érdekében a közérdekű adatok meghatározott körét elektronikus úton bárki számára személyazonosítás és adatigénylési eljárás nélkül, folyamatosan és díjmentesen közzé teszik.

A törvény rendelkezéseinek, azaz a közzétételi kötelezettségnek a megyei önkormányzatok és az 50 000-nél nagyobb lakónépességű városok vonatkozásában 2007. január 1-jétől kell eleget tenni, az egyéb helyi önkormányzatok, továbbá az egyéb közfeladatot ellátó szervek vonatkozásában legkésőbb 2008. július 1-jétől kell az Eitv. szerint eljárni.


A törvény elrendeli az önkormányzatok számára azt a kötelezettségét, mely szerint az adatokat interneten kell közzétenniük, azonban ez nem jelent saját honlapot fenntartási kötelezettséget.

Az Eitv. megadja a választás lehetőségét abban a kérdésben, hogy az önkormányzatok saját honlapon teszik-e közzé az adataikat, vagy ebben más szervvel együttműködnek. Ez elsősorban a kisebb települések számára jelenthet hatékony megoldást, mivel sok esetben nem képesek önállóan fenntartani honlapot.

A feladat ellátására társulásokat hozhatnak létre, vagy az erre a célra kialakított központi honlapon is közzétehetik az adatokat.

Budapest 2010, December