Közzétételi kötelezettség és általános közzétételi lista I.


Az Eitv. értelmében a közfeladatot ellátó szervek - tevékenységükhöz kapcsolódóan - az e törvény mellékletében meghatározott adatokat (általános közzétételi lista) közzéteszik.

A közzétételre kötelezett adatfelelős szerv (az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett) vezetője gondoskodik az általános közzétételi listán szereplő adatok pontos, naprakész és folyamatos közzétételéről, az adatközlőnek (az a közfeladatot ellátó szerv, amely - ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot - az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi) való megküldéséről.


Fontos szabály, hogy az általános közzétételi listákban szereplő adatok közzététele nem érinti az adott szervnek az Avtv. 20. §-ában meghatározott, továbbá a közérdekű vagy közérdekből nyilvános adatok közzétételével kapcsolatos más jogszabályban meghatározott kötelezettségeit. (Eitv. 4-6.§)

Az általános közzétételi lista három részből (a szervezeti, a tevékenységre és működésre valamint a gazdálkodásra vonatkozó adatok listájából) áll.

Budapest, 2011, December