Közzétételi kötelezettség és általános közzétételi lista II.

A szervezetre vonatkozó adatok célja, hogy a közfeladatot ellátó szerv és vezető tisztségviselői legfontosabb adatai mellett a közfeladatot ellátó szervnek más szervekkel való kapcsolata átlátható legyen.


A tevékenységre, működésre vonatkozó adatok - az Avtv. 19. §-ának (2) bekezdését is figyelembe véve - nem csupán a feladatok és hatáskörök katalógusát, hanem a közfeladatot ellátó szerv által kezelt adatokra, az általa nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatásokra, a jogszabálytervezetek és egyéb előterjesztések nyilvánosságára vonatkozóan is tartalmaz rendelkezést.

Hangsúlyosan szerepel a listában a közfeladatot ellátó szerv szakmai tevékenységének értékelését lehetővé tevő információk kötelező közzétételének elrendelése.

A gazdálkodásra vonatkozó adatok egyrészt az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az államháztartás rendjéről szóló kormányrendelet, azon szabályait tartalmazza, amelyek a közfeladatot ellátó szervek jelentős többségére vonatkoznak, másrészt kötelezően közzéteendőnek minősíti a közbeszerzési, illetve a koncessziós szerződések törvényben meghatározott nyilvános adatait.
 

Budapest, 2011, December