Üvegzseb törvényből fakadó közzétételi kötelezettség

Az Eitv. 6.§ (8) bekezdése írja elő, hogy a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvényben (Üvegzseb tv.)

meghatározott közzétételi kötelezettséget az e törvény szerinti közzétételi kötelezettséggel együtt, a közzététel módjának e törvényben meghatározott feltételei szerint kell teljesíteni.


Az Eitv. annak érdekében, hogy a közzétett adatokra egységes szabályozás vonatkozzon – segítve ezzel a jogalkalmazást és az adatkeresők eligazodását – rendelkezik úgy, hogy az Üvegzseb tv. szerint közzéteendő adatokat is az Eitv. alapján közzétett adatokkal azonos felületen és általános szabályok szerint (bárki számára, azonosítás nélkül, stb.) kell közzétenni.

Budapest, 2010 December