A jegyző feladata

Az Eitv. 15.§ (1)-(2) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzat jegyzője az önkormányzat rendeletét a képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyv megküldésével egyidejűleg elektronikusan

a Kormány által rendeletben kijelölt szerven keresztül a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek megküldi. A helyi önkormányzatokért felelős miniszter gondoskodik az önkormányzati rendeleteknek az erre a célra fenntartott honlapon történő közzétételről.


A jegyző e feladat ellátását a közigazgatási hivatalokban működtetett Törvényességi Ellenőrző Rendszeren (TÖRV) és a Törvényességi Ellenőrző Rendszer Kiegészítő Alkalmazás (TERKA) rendszeren keresztül tudja megvalósítani.


Az adatfelelős és az adatközlő további kötelezettségeit a 305/2005. (XII.25.) számú Korm. rendelet tartalmazza.


Kérem a Tisztelt Jegyző Kollégákat, hogy a fentiekben leírtak alapján szíveskedjenek az adatok elektronikus közzétételének és a hozzá kapcsolódó feladatok végrehajtásának előkészítéséről, illetve az előírt határidőben történő teljesítéséről gondosodni.

Budapest, 2010 December