Szany nagyközség hivatalos honlapjának vizsgálata

Szany nagyközség hivatalos honlapját (www.szany.hu) a 2005. évi XC. elektronikus információszabadságról szóló törvényben megfogalmazott közzétételi követelmények alapján vizsgáltuk.
A monitoring tevékenységünk alapján megállapítottuk, hogy a honlap ugyan külön menü pontként feltűnteti a Közérdekű Adatokat, mégsem teljes a közzéteendő közérdekű adatok listája.

A törvény alapján a közzétételre szolgáló honlap megnyitásakor megjelenő oldalon jól látható módon hivatkozást kell elhelyezni, amely a közzétételi listák alapján előírt adatokat tartalmazó jegyzékre vagy felületre kell mutasson.

Aba nagyközség honlapján a Közérdekű Adatok című menüpont, három nagyobb almenű pontból áll. Így külön menü pont tartalmazza a szervezeti, személyzeti adatokat, külön pont a tevékenységre, működésre vonatkozó adatokat és külön almenűpont a gazdálkodási adatokat.

Bár a menüpontok rendelkezésre állnak, a tartalom mégis hiányos, hiszen a gazdálkodásra vonatkozó adatok teljességgel hiányoznak és a tevékenységre vonatkozó adatokból is csak az alaptevékenységre vonatkozóak fellelhetőek.

Ez alapján megállapíthatjuk, hogy Szany nagyközség hivatalos honlapja nem tesz maradéktalanul eleget az információ szabadságról szóló törvényből eredő közérdekű adatokra vonatkozó közzétételi kötelezettségének.


A monitorozást végezte:
Eleven Egyesület
Pécel, 2010. december