Győr-Moson-Sopron megye hivatalos honlapjának vizsgálata III.

A tevékenységre, működésre vonatkozó adatok táblázatban az 1-15. pont megfelelő szövegeire kattintva kapjuk meg a tájékoztatást, kivéve a 8. pontot.

Itt "A testületi szerv döntései előkészítésének rendjéről, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módjáról, eljárási szabályairól, a testületi szerv üléseinek helyéről, idejéről, továbbá nyilvánosságáról, döntéseiről, a testületi szerv szavazásának adatairól kellene tájékoztatást kapnunk - ám ez hiányzik, mindössze az ülésének jegyzőkönyveit, illetve összefoglalóit olvashatjuk.


A gazdálkodási adatokra vonatkozó táblázatban az 1., 2., 3., 4., 6. pontok megfelelő szövegeire kattintva kapunk tájékoztatást


A 2. pont következő szövegére kattintva: A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
mindössze ennyit olvashatunk:


A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal által
foglalkoztatott köztisztviselők létszáma és személyi juttatása
2009. évben
Létszám összesen:
58,5 fő
2009. évi személyi juttatások összesen:
264.920.000.- Ft
Vezetők 2009. évi rendszeres személyi juttatásai összesítve:
32.587.200.- Ft
Vezetők és alkalmazottak részére nyújtott 2009. évi juttatások és költségtérítések összesítve:
21.267.670.- Ft
Összefoglalva megállapítható, hogy Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzata formálisan ugyan eleget tesz az elektronikus információszabadságról szóló törvény előírásainak, ám több fontos esetben érdemben mégsem közöl semmit.


Győr, 2010. október 26-án
Nagy Péter
Reflex Környezetvédő Egyesület