Az információszabadság alapfogalmai / a közérdekű adat

Mit jelent az, hogy közérdekű adat, illetve közérdekből nyilvános adat?

„közérdekű adat: az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szerv vagy személy kezelésében lévő, valamint a tevékenységére vonatkozó, a személyes adat fogalma alá nem eső, bármilyen módon vagy formában rögzített információ vagy ismeret, függetlenül kezelésének módjától, önálló vagy gyűjteményes jellegétől;”

„közérdekből nyilvános adat: a közérdekű adat fogalma alá nem tartozó minden olyan adat, amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy hozzáférhetővé tételét törvény közérdekből elrendeli;”

A közérdekű adat és a közérdekből nyilvános adat közötti legfőbb különbség az, hogy a közérdekű adat valamely állami szervhez vagy feladathoz kötődik, míg a közérdekből nyilvános adatot mindig valamilyen magánszeméllyel (legyen az egy állampolgár vagy egy vállalat) kapcsolatos és ez utóbbiakhoz csak akkor lehet hozzáférni vagy nyilvánosságra hozni, ha azt törvény közérdekből elrendeli.

Az információszabadsággal általánosságban a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) foglalkozik. Az Avtv. rögzíti az alapfogalmakat, a közérdekű adatok igénylésének módját, a kivételeket, az Adatvédelmi Biztos közérdekű adatokkal kapcsolatos jogköreit, a bírósági eljárás speciális szabályait.

Az információszabadság fogalmairól széleskörű információ érhető el Társaság a szabadságjogokért oldalán (www.tasz.hu).

Budapest, 2010 december