Az információszabadság alapfogalmai II.

Az alábbiakban arra adunk választ, hogy kiknek van jogosultsága a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez és mik az információszabadság korlátai:

Kinek van joga, ahhoz, hogy megismerje és terjessze a közérdekű adatokat?

Az Alkotmány a „mindenki”, az Avtv. a ”bárki” kifejezést használja. A ”bárki” korlátozás nélkül jelent természetes személyeket és jogi személyeket (gazdasági társaságok, egyesületek, alapítványok, stb.).

A ”bárki” lehet magyar vagy külföldi, kiskorú vagy nagykorú. Közérdekű adatok megismerésére és terjesztésére a szó köznapi értelmében valóban bárki jogosult. Az adatkezelő nem kérheti, hogy igazoljuk magunkat, és jogi személy esetében sem hívhat fel bejegyzési dokumentumok vagy más iratok bemutatására.

Mik az információszabadság korlátai?

Az 1993. évi XXXI. törvénnyel kihirdetett Európai Emberi Jogi Egyezmény 10. Cikkének 2. pontja szerint az információszabadság gyakorlása csak „törvényben meghatározott, olyan alakszerűségeknek, feltételeknek, korlátozásoknak vagy szankcióknak vethető alá, amelyek szükséges intézkedéseknek minősülnek egy demokratikus társadalomban a nemzetbiztonság, a területi sértetlenség, a közbiztonság, a zavargás vagy bűnözés megelőzése, a közegészség vagy az erkölcsök védelme, mások jó hírneve vagy jogai védelme, a bizalmas értesülés közlésének megakadályozása vagy a bíróságok tekintélyének és pártatlanságának fenntartása céljából.”

Az információszabadság fogalmairól széleskörű információ érhető el Társaság a szabadságjogokért oldalán (www.tasz.hu).

Budapest, 2010 december