Az adatigénylés formai követelményei

Az alábbiakban az adatigénylés során ajánlott formai szempontokat kívánjuk bemutatni:

A jogszabályok semmilyen formai követelményt nem támasztanak a közérdekű adatok kikérésénél. Azonban nekünk mégis érdemes néhány szempontot figyelembe venni, amikor közérdekű adatot kérünk ki:

* próbáljuk meg minél pontosabban meghatározni, hogy milyen adatot szeretnénk megkapni


* ha nem tudjuk, hogy létezik-e egyáltalán az az adat, amit kérünk, akkor nyugodtan kérdezzünk rá, hogy az adott szerv milyen dokumentumokkal, információkkal rendelkezik azon a területen, ami minket érdekel. Adott esetben érdemes előbb azt megtudni, hogy milyen adatok jöhetnek szóba, majd egy második levélben már pontosabban rákérdezni arra vagy kikérni azt, amire szükségünk van.


* érdemes levelünkben hivatkozni arra, hogy kérésünk a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény 19§ és 20.§-on alapul.


Ne feledkezzen meg a hivatal és Ön sem arról, hogy alkotmányos jogát gyakorolja, amikor közérdekű adatot kér!


* egy levélben fel lehet tenni olyan kérdéseket, amelyek közérdekű adatokra vonatkoznak és közérdekű adatokat tartalmazó dokumentumok másolatait is ki lehet kérni (szerződések, beszámolók, jegyzőkönyvek testületek nyilvános üléseiről…), egyszerre akár több kérdést is feltehetünk.


* Mivel az adatkezelő a közérdekű adat közléséért - legfeljebb a közléssel kapcsolatban felmerült költség mértékéig - költségtérítést állapíthat meg, az adatot kikérő állampolgár, pedig az Avtv. szerint kérheti, hogy a költség összegét vele előre közöljék, így érdemes a tájékoztatást már az első levélben kérni, hogy ne érhessen senkit meglepetés.

Az információszabadság fogalmairól széleskörű információ érhető el Társaság a szabadságjogokért oldalán (www.tasz.hu).

Budapest, 2010 december