Az adatigénylés elküldése

Az alábbiakban az adatigénylés gyakorlati lépéseit fogjuk bemutatni:

Bármilyen formában is tesszük fel a kérdéseinket, az adatkezelőnek a levelünk kézhezvételétől számított 15 napon belül válaszolnia kell.

Ha biztosra akarunk menni, akkor tértivevénnyel adjuk postára a levelünket. Ez azért fontos, mert a tértivevényből kiderül, hogy mikor vette át címzett a levelünket és a 15 nap akkor kezdődik. Természetesen faxon vagy e-mailben is kérhetünk adatokat, de szükség esetén az elküldés tényét, illetve az átvétel idejét kicsit bonyolultabb lesz később igazolnunk.

Mennyi ideje van választ adnia az adatkezelőnek?

A törvény szerint „az adatot kezelő szerv a kérelem tudomására jutását követő legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 15 napon belül, közérthető formában tesz eleget.” Avtv. 20.§ (1)

Ha az adatkezelő megtagadja az érdemi válaszadást, akkor „A kérelem megtagadásáról - annak indokaival együtt - 8 napon belül írásban értesíteni kell a kérelmezőt.” Avtv. 20.§ (2)

Mit lehet tenni, ha egyáltalán nem válaszol az adatkezelő?

Érdemes ilyenkor még egy levelet intézni hozzá, amelyben udvariasan és igen határozottan emlékeztetni kell arra, hogy a válaszadás 15 napos határideje lejárt.

Az információszabadság fogalmairól széleskörű információ érhető el Társaság a szabadságjogokért oldalán (www.tasz.hu).

Budapest, 2010 december