Az adatigénylés anyagi vonzatai

Az alábbiakban az adatigénylés anyagi vonatkozásait kívánjuk bemutatni:

Mennyibe kerül az adatkérés?

"Az adatot kezelő szerv kizárólag a másolat készítéséért - legfeljebb az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően - állapíthat meg költségtérítést, amelynek összegét az igénylő kérésére előre közölni kell." A másolás költségein túl Magyarországon semmilyen további anyagi teherrel nem járhat közérdekű adatok kikérése.

Mennyibe kerülnek ezek a jogorvoslati eljárások?

Mind az ombudsman, mind a bíróság eljárása illetékmentes. Vesztes per esetén, a bíróság kötelezheti a kérelmezőt, hogy a nyertes fél ügyvédi munkadíját fizesse meg, de ez tapasztalataink szerint 10000 - 20000 Ft-nál nem több.

Az információszabadság fogalmairól széleskörű információ érhető el Társaság a szabadságjogokért oldalán (www.tasz.hu).

Budapest, 2010 december