Kiskőrös város hivatalos honlapjának vizsgálata

Kiskőrös város hivatalos honlapjának (www.kiskoros.hu) monitorozásakor egyesületünk a közérdekű adatok 2005. évi XC törvényből eredő közzétételi kötelezettségének betartását vizsgálta.

így is ellenőriztük, hogy a honlap főoldalán megtalálható-e a „Közérdekű adatok” menüpont.
A menüpont könnyen fellelhető volt Kiskőrös honlapján és tartalmazta a szükséges alkategóriákat, így a Szervezeti és Személyzeti, a Tevékenységre és működésre vonatkozó és a Gazdálkodási adatokat.

Az alcímek alatt a vonatkozó közérdekű adatok frissítve voltak és könnyen áttekinthetően álltak az érdeklődök rendelkezésére.

A honlap információszabadsággal kapcsolatos másik pozitívuma, az megoldás volt, hogy a közérdekű adatok felsorolása mellett, bemutatásra kerültek azon jogszabályok is, amelyekből a közzétételi kötelezettség származik.

Így bemutatásra került az alábbi négy törvény:


2003. évi XXIV. tv a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról

2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXI. törvény

A fentiek alapján megállapítható, hogy Kiskőrös város honlapja eleget tesz a közérdekű adatok közzétételével kapcsolatos kötelezettségének.

A monitorozást végezte:
Eleven Egyesület
Pécel, 2010. december