Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló korm. rend. mód.

Közzététel: 2006-02-09 | Határidő: 2006-02-25
Teljes jogszabálynév: 
A Kormány …/2006. (….) Korm. r e n d e l e t e a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosításáról

ICSSZEM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról

Közzététel: 2006-02-01 | Határidő: 2006-02-24
Teljes jogszabálynév: 
Az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter…/2006. (...) ICSSZEM rendelete az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter felügyelete alá tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról

NKÖM rendelet a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról

Közzététel: 2006-02-07 | Határidő: 2006-02-09
Teljes jogszabálynév: 
A nemzeti kulturális örökség miniszterének ../2006.(…..) NKÖM rendelete a XXIII. Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 6/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet módosításáról

NKÖM rendelet a helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatásáról

Közzététel: 2006-01-30 | Határidő: 2006-02-08
Teljes jogszabálynév: 
A nemzeti kulturális örökség miniszterének ...../2006. (..) NKÖM rendelete a helyi önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai támogatásáról

NKÖM rendelet a helyi önkormányzatok részére állatkerteknek adható támogatásokról

Közzététel: 2006-01-06 | Határidő: 2006-01-12
Teljes jogszabálynév: 
... 2006. (...) NKÖM rendelet a helyi önkormányzatok részére állatkertek fenntartására, valamint, felújítási és beruházási feladataira adható támogatások igénybevételének rendjéről

NKÖM rendelet a helyi önkormányzatok színházi pályázati támogatásáról

Közzététel: 2006-01-08 | Határidő: 2006-01-16
Teljes jogszabálynév: 
.../2006. (...) NKÖM rendelet a helyi önkormányzatok színházi pályázati támogatásáról

IHM rendelet a frekvenciasávok felhasználási szabályairól

Közzététel: 2006-02-08 | Határidő: 2006-02-10
Teljes jogszabálynév: 
Az informatikai és hírközlési miniszter.../2005. (.. ..) IHM rendelete a frekvenciasávok felhasználási szabályainak megállapításáról szóló 35/2004. (XII. 28.) IHM rendelet módosításáról
Tartalom átvétel