Tájékoztató a 2005. évre szóló kötelező adatgyűjtésről

Közzététel: 2006-02-03 | Határidő: 2006-02-06
Teljes jogszabálynév: 
Az egészségügyi miniszter……/2006. (EüK. …)EüM t á j é k o z t a t ó j a az egészségügyi tevékenység területét érintő 2005. évre szóló kötelező adatgyűjtésekről

130/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosítása

Közzététel: 2006-02-07 | Határidő: 2006-02-07
Teljes jogszabálynév: 
EL

60/2004. (VII. 6.) ESzCsM rendelet módosítása

Közzététel: 2006-02-07 | Határidő: 2006-02-07
Teljes jogszabálynév: 
Az egészségügyi miniszter…./2006. (……..) EüM rendelete a pszichiátriai betegek intézeti felvételének és az ellátásuk során alkalmazható korlátozó intézkedések szabályairól szóló 60/2004. (VII. 6.) ESzCsM rendelet módosításáról

30/1998. (VI. 24.) NM, 34/2003. (VI. 7.) ESzCsM, valamint 32/1992. (XII. 23.) NM rendeletek módosítása

Közzététel: 2006-02-07 | Határidő: 2006-02-07
Teljes jogszabálynév: 
Az egészségügyi miniszter…/2006. (…) EüM rendelete az emberi reprodukcióra irányuló különleges eljárások végzésére vonatkozó, valamint az ivarsejtekkel és embriókkal való rendelkezésre és azok fagyasztva tárolására vonatkozó részletes szabályokról szóló 30/1998. (VI. 24.) NM rendelet, az Egészségügyi Tudományos Tanácsról szóló 34/2003. (VI. 7.) ESzCsM rendelet, valamint a magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról szóló 32/1992. (XII. 23.) NM rendelet módosításáról

5/2002. (II. 22.) EüM-FVM együttes rendelet módosítása

Közzététel: 2006-02-07 | Határidő: 2006-02-07
Teljes jogszabálynév: 
Az egészségügyi miniszter, valamint a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter…/2006. (…) EüM-FVM együttes rendelete a növényekben, a növényi termékekben és a felületükön megengedhető növényvédőszer-maradék mértékéről szóló 5/2002. (II. 22.) EüM-FVM együttes rendelet módosításáról

34/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosítása

Közzététel: 2006-02-07 | Határidő: 2006-02-07
Teljes jogszabálynév: 
Az egészségügyi miniszter …/2006. (…) EüM rendelete az állati eredetű élelmiszerekben található peszticid-maradék megengedhető mértékéről szóló 34/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet módosításáról

EüM rendelet a miniszter által adományozható szakmai elismerésekről

Közzététel: 2006-02-06 | Határidő: 2006-02-15
Teljes jogszabálynév: 
Az egészségügyi miniszter ..../2006. (…) EüM rendelete az egészségügyi miniszter által adományozható szakmai elismerésekről szóló 21/2005. (VI. 16.) EüM rendelet módosításáról

EüM rendelet a külföldiek magyarországi tartózkodásának engedélyezésével kapcsolatban

Közzététel: 2006-02-06 | Határidő: 2006-02-15
Teljes jogszabálynév: 
A külföldiek magyarországi tartózkodásának engedélyezésével összefüggő közegészséget veszélyeztető betegségekről, valamint az egészségügyi ellátás fedezetének igazolásáról szóló 48/2001. (XII. 27.) EüM rendelet módosításáról szóló EüM rendelet tervezete

BM rendelet a helyi önkormányzatok létszámcsökkentéssel kapcsolatos költségvetési hozzájárulásról

Közzététel: 2006-02-06 | Határidő: 2006-02-21
Teljes jogszabálynév: 
A belügyminiszter ……./2006. (……..) BM rendelete a helyi önkormányzatok létszámcsökkentési döntéseivel kapcsolatos költségvetési hozzájárulás igénylésének feltételeiről

BM rendelet a helyi önkormányzatok EU pályázataihoz szükséges önerő támogatásról

Közzététel: 2006-02-06 | Határidő: 2006-02-21
Teljes jogszabálynév: 
A belügyminiszter........./2006. ( ) BM rendelete a helyi önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázataihoz szükséges önkormányzati saját forrás kiegészítése 2006. évi támogatásának rendjéről
Tartalom átvétel