Magyar-lengyel megállapodás a minősített információk kölcsönös védelméről

Közzététel: 2006-01-31 | Határidő: 2006-02-16
Teljes jogszabálynév: 
2006. évi … törvény a Magyar Köztársaság Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a minősített információk kölcsönös védelméről szóló Megállapodás kihirdetéséről

KvVM rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység szabályairól

Közzététel: 2006-02-07 | Határidő: 2006-02-13
Teljes jogszabálynév: 
…/2006. (… …) KvVM rendelet az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos hitelesítési tevékenység szabályairól

Országgyűlés Civil Iroda

Az Országgyűlés Civil Irodája

A fejlett demokráciákban, különösen Európában, mind hangsúlyosabb szerepet kap a civil szféra (civil szervezetek és a közvélemény) és a parlamentek közötti együttműködés. Alapkövetelménnyé vált, hogy a parlamentek működése átláthatóbb legyen, a törvényhozás munkája a társadalom legszélesebb rétegei számára folyamatosan nyomon követhetővé váljon, és ezzel egyidejűleg megteremtődjenek az Országgyűlés és a civil szféra közötti információáramlás keretei.

Az Országgyűlés Civil Irodája 2002. szeptember 23-án nyílt meg. Az Iroda működtetésének fő célja, hogy intézményesítse a civil szféra és az Országgyűlés közötti párbeszédet, információáramlást, kiemelten a törvényhozás és az európai uniós tagság terén, így hozzájárulva egy nyitott, átlátható és társadalom közeli parlament kialakításához.

Kategóriák:

Háttéranyagok

Elektronikus információszabadságról szóló törvény és rendeletek

2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
(hatályos 2006. január 1-től)

A tervezet változatai az IHM honlapján.

További információk:

http://einfoszab.hu/

Kategóriák:

Háttéranyagok

Jogalkotási törvény

1987. évi XI. törvény a jogalkotásról

A hatályos szöveg a magyarorszag.hu HJEGY rendszerében.

Kategóriák:

Háttéranyagok

Adatvédelmi törvény

1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

Hatályos szöveg az adatvédelmi biztos honlapján.

Kategóriák:

Háttéranyagok

Lobbitörvény tervezet

Közzététel: 2005-06-27 | Határidő: 2005-06-27
Tartalom átvétel