Önkormányzati monitoring

Az önkormányzat tevékenységre, működésre vonatkozó adatok közzététele II.

A további tevékenységre, működésre vonatkozó adatok listája:

10.A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

11.A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Az önkormányzat tevékenységre, működésre vonatkozó adatok közzététele I.

Az alábbiakban az önkormányzatok által közzéteendő adatok következő csoportját kívánjuk bemutatni:

Általános közzétételi lista / Szervezeti, személyzeti adatok

Az alábbiakban az önkormányzatok által közzéteendő adatokat mutatjuk be:

1.A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

A jegyző feladata

Az Eitv. 15.§ (1)-(2) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzat jegyzője az önkormányzat rendeletét a képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyv megküldésével egyidejűleg elektronikusan

Az adatfelelős kötelezettsége

Az Eitv. hatálya alá tartozó szervek közérdekű adataihoz való egységes szempontok szerinti elektronikus hozzáférést és az adatok közötti keresés lehetőségét az informatikáért felelős miniszter által működtetett egységes közadatkereső rendszer biztosítja.

Üvegzseb törvényből fakadó közzétételi kötelezettség

Az Eitv. 6.§ (8) bekezdése írja elő, hogy a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvényben (Üvegzseb tv.)

Közzétételi kötelezettség és általános közzétételi lista II.

A szervezetre vonatkozó adatok célja, hogy a közfeladatot ellátó szerv és vezető tisztségviselői legfontosabb adatai mellett a közfeladatot ellátó szervnek más szervekkel való kapcsolata átlátható legyen.

Közzétételi kötelezettség és általános közzétételi lista I.


Az Eitv. értelmében a közfeladatot ellátó szervek - tevékenységükhöz kapcsolódóan - az e törvény mellékletében meghatározott adatokat (általános közzétételi lista) közzéteszik.

Közzétételi határidő és honlap fenntartás

Az Eitv. rendelkezései alapján a közfeladatot ellátó szervek – így az önkormányzatok is – a közvélemény pontos és gyors tájékoztatása érdekében a közérdekű adatok meghatározott körét elektronikus úton bárki számára személyazonosítás és adatigénylési eljárás nélkül, folyamatosan és díjmentesen közzé teszik.

Az Elektronikus információszabadság és az önkormányzatok

Az alábbiakban az Eitv-nek az önkormányzatokra vonatkozó szabályait kívánjuk bemutatni.

Ezáltal reményeink szerint a törvényi szabályozás könnyeben érthetővé és követhetővé fog válni az önkormányzatok, a civil szervezetek és az állampolgárok számára.

Tartalom átvétel