Foglalkozáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium

Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium - alapadatok

Társadalmi kapcsolatok osztály elérhetőségei: 

Társadalmi Párbeszéd Koordinációs Főosztály, Civil Kapcsolatok Titkársága
1054 Budapest, Alkotmány u. 3.
Telefon: 472-8270
Fax: 472-8264
Kontakt személyek:
Nemoda István, főosztályvezető (nemoda.istvan@fmm.gov.hu)
Garas Ildikó, civil referens (472-8163, garas.ildiko@fmm.gov.hu)
Fernbach Katalin, civil referens

Közzétételről gondoskodik: 
Csizmár Gábor, miniszter

GKM - Előterjesztés a Kormány részére a számhordozhatóság szabályairól

Közzététel: 2007-02-15 | Határidő: 2007-02-16
Teljes jogszabálynév: 
Előterjesztés a Kormány részére a számhordozhatóság szabályairól szóló 46/2004. (III. 18.) Korm. rendelet, az elektronikus hírközlési hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről szóló 164/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet és az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóival kapcsolatos gazdálkodás rendjéről szóló 184/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet módosításáról.

FMM rendelet a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére

Közzététel: 2006-05-09 | Határidő: 2006-05-12
Teljes jogszabálynév: 
FMM rendelet a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről szóló 29/2004. (XII. 20.) FMM rendelet módosításáról.

FMM-OM együttes rendelet az Oktatási Minisztérium Alapkezelési Igazgatóságáról

Közzététel: 2006-05-09 | Határidő: 2006-05-12
Teljes jogszabálynév: 
FMM-OM együttes rendelet az Oktatási Minisztérium Alapkezelési Igazgatósága és az Európai Szociális Alap Nemzeti Programiroda Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság közreműködő szervezetté történő kijelöléséről, valamint a 2004-2006. évi Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program közoktatási, szakképzési és felsőoktatási intézkedéseinek végrehajtásáról

FMM rendelet a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek igazolására alkalmas iratokról

Közzététel: 2006-05-09 | Határidő: 2006-05-09
Teljes jogszabálynév: 
MM rendelet a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek igazolására alkalmas iratokról szóló 1/2006. (II. 2.) FMM rendelet módosításáról.

FMM -Korm.rend. a Magyar Közt. által az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően alkalmazandó munkaerőpiaccal k

Közzététel: 2006-05-02 | Határidő: 2006-05-03
Teljes jogszabálynév: 
Korm.rendelet a Magyar Köztársaság által az Európai Unióhoz történő csatlakozást követően alkalmazandó munkaerőpiaci viszonosság és védintézkedés szabályairól szóló 93/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet módosításáról.

FMM irányelv a munkaügyi ellenőrzés 2006. évre vonatkozó kiemelt ellenőrzési céljairól,

Közzététel: 2006-05-02 | Határidő: 2006-05-03
Teljes jogszabálynév: 
FMM irányelv a munkaügyi ellenőrzés 2006. évre vonatkozó kiemelt ellenőrzési céljairól, az ellenőrzéssel érintett ágazatokról, szakmákról, illetve tevékenységekről, valamint az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Főfelügyelőség (a továbbiakban: OMMF) ellenőrzési erőforrásainak felhasználásáról.

Korm. rendelet - FMM - egyes foglalkoztatási célú támogatásokat megállapító kormányrendeletekről

Közzététel: 2006-04-04 | Határidő: 2006-04-07
Teljes jogszabálynév: 
Korm. rendelet egyes foglalkoztatási célú támogatásokat megállapító kormányrendeleteknek a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményével összefüggő módosításáról

FMM rendelet - A külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezésérő.

Közzététel: 2006-03-22 | Határidő: 2006-03-24
Teljes jogszabálynév: 
A külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről szóló 8/1999. (XI.10.) SzCsM rendelet módosításáról szóló FMM rendelet-tervezet.

FMM - Előterjesztés a Kormány részére a kollektív szerződések bejelentéséről

Közzététel: 2006-03-14 | Határidő: 2006-03-14
Teljes jogszabálynév: 
Előterjesztés a Kormány részére a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosítására
Tartalom átvétel