Elemzések

Az Eitv. megvalósulásáról havonta készülő összehasonlító elemzések

PM - Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között a vámügyekben történő együttműködésről

Közzététel: 2010-02-15 | Határidő: 2010-02-27
Teljes jogszabálynév: 
T/11819. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és Mongólia Kormánya között a vámügyekben történő együttműködésről és kölcsönös segítségnyújtásról szóló Egyezmény kihirdetéséről, valamint az Egyezmény módosítása kötelező hatályának elismeréséről és kihirdetéséről

Kategóriák:

Elemzések

Önkormányzati honlapok vizsgálata 2009 November

Véleményezés módja: 

2007 közepe óta a KÖTHÁLÓ-val együttműködésben folyamatosan monitorozzuk a megyei és az 50 000 főnél nagyobb lakónépességű városok önkormányzatainak honlapjait az Elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény bizonyos szempontjai alapján.
A mellékletben található elemzésben a 2009 novemberében fennálló helyzetet kívánjuk bemutatni.

Kategóriák:

Elemzések

Minisztériumi honlapok összehasonlítása az Eitv. előírásai alapján

A mellékelt dokumentumban a 2009. január-augusztus időszakra vonatkozó összesített elemzésünket olvashatják arról, hogy a minisztériumok milyen mértékben tartották be az Elektronikus információszabadságról szóló törvény jogalkotással kapcsolatos részeit.

Kategóriák:

Elemzések

Települési önkormányzatok honlapjainak összehasonlítása

2009 szeptemberében ötödik alkalommal vizsgáltuk meg 35 település honlapját az Elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény bizonyos szempontjai alapján.
Továbbra is sok a hiányosság, különösen a kisebb települések esetében.

Kategóriák:

Elemzések

Önkormányzati honlapok vizsgálata - 2009. augusztus

2007 közepe óta a KÖTHÁLÓ-val együttműködésben folyamatosan monitorozzuk a megyei és az 50 000 főnél nagyobb lakónépességű városok önkormányzatainak honlapjait az Elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény bizonyos szempontjai alapján.

A mellékletben található elemzésben a 2009 augusztusában fennálló helyzetről olvashatnak.

Kategóriák:

Elemzések

Helyi önkormányzatok honlapjainak vizsgálata az Eitv. egyes szempontjai alapján

2009 júliusában negyedik alkalommal vizsgáltuk meg 35 település honlapját az Elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény bizonyos szempontjai alapján.
Továbbra is sok a hiányosság, különösen a kisebb települések esetében.

Kategóriák:

Elemzések

Az Országgyűlés elé 2009. első felében benyújtott törvényjavaslatok vizsgálata az Eitv. tükrében

Elemzésünkben azt vizsgáltuk, hogy a 2009. első félévében az Országgyűlés elé benyújtott törvényjavaslatok esetében milyen mértékben érvényesült az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény jogalkotás nyilvánosságáról szóló része: melyek azok a törvényjavaslatok, melyek előzetes társadalmi egyeztetés nélkül, illetve gyorsított eljárásban történő véleményeztetés után kerültek benyújtásra.

Kategóriák:

Elemzések

A minisztériumok összehasonlítása az Eitv. egyes előírásai alapján

A mellékelt dokumentumban a 2009. első félévére vonatkozó összesített elemzésünket olvashatják arról, hogy a minisztériumok milyen mértékben tartották be az Elektronikus információszabadságról szóló törvény jogalkotással kapcsolatos részeit.

Kategóriák:

Elemzések

Önkormányzati honlapok vizsgálata az Eitv. alapján

2007. közepe óta kísérjük figyelemmel a KÖTHÁLÓ-val együttműködésben a megyei és az 50 000 főnél nagyobb lakónépességű városok önkormányzatainak honlapjait az Elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény bizonyos szempontjai alapján.

Az első elemzés óta jelentős javulást figyelhettünk meg, azonban továbbra is hiányoznak egyes közzéteendő információk, adatok.
Az elemzést a mellékletben találják.

Kategóriák:

Elemzések

A minisztériumok összehasonlítása az Eitv. egyes előírásai alapján

A mellékelt dokumentumban a 2009. január-április időszakra vonatkozó összesített elemzésünket olvashatják arról, hogy a minisztériumok milyen mértékben tartották be az Elektronikus információszabadságról szóló törvény jogalkotással kapcsolatos részeit.
Bár idén valamennyivel több tervezet esetében biztosították az előírt 15 napot, a véleményezésre adott napok száma átlagosan nem javult a tavalyihoz képest.

Kategóriák:

Elemzések
Tartalom átvétel