Elemzések

Az Eitv. megvalósulásáról havonta készülő összehasonlító elemzések

Helyi önkormányzatok honlapjainak vizsgálata az Eitv. egyes szempontjai alapján

2009 áprilisában harmadik alkalommal vizsgáltuk meg 35 település honlapját az Elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény alapján.
A tavaly szeptemberben készült elemzésünket megküldtük a jegyzőknek és kértük, hogy gondoskodjanak a hiányosságok pótlásáról.
Bár azóta több mint fél év eltelt, ennek ellenére csupán minimális javulást tapasztaltunk.

Kategóriák:

Elemzések

TASZ jelentés a parlamenti bizottságok működéséről

Vizsgálat tárgya: 2008. november 15-től 2009. február 28-ig tartó időszak bizottsági jegyzőkönyveinek nyilvánossága.

Vizsgálat célja: annak bemutatása, hogy az Országgyűlés bizottságai mennyiben tesznek eleget az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény 11. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat (a továbbiakban: Házszabály) 78. § (3) bekezdésében foglaltaknak.

Kategóriák:

Elemzések

A minisztériumok összehasonlítása az Eitv. alapján

A csatolmányban a 2009. január-február időszakra vonatkozó összesített elemzésünket olvashatják arról, hogy a minisztériumok milyen mértékben tartották be az Elektronikus információszabadságról szóló törvény jogalkotással kapcsolatos részeit.

Kategóriák:

Elemzések

Önkormányzati honlapok vizsgálata az Eitv. alapján

2007. közepe óta kísérjük figyelemmel a KÖTHÁLÓ segítségével a megyei és az 50 000 főnél nagyobb lakónépességű városok önkormányzatainak honlapjait az Elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény bizonyos szempontjai alapján.
Az első elemzés óta jelentős javulást figyelhettünk meg, különösen a városi önkormányzatoknál, ezért némileg változtattunk a vizsgálandó szempontokon.
Az elemzést a mellékletben találják.

Kategóriák:

Elemzések

A 2008. második felében az Országgyűlés elé benyújtott törvényjavaslatok elemzése

Elemzésünkben azt vizsgáltuk, hogy a 2008. második felében az Országgyűlés elé benyújtott törvényjavaslatok esetében milyen mértékben érvényesült az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény jogszabály-előkészítés nyilvánosságáról szóló része.

Kategóriák:

Elemzések

A minisztériumok összehasonlítása az Eitv. alapján

A csatolmányban a 2008-as évre vonatkozó összesített elemzésünket olvashatják arról, hogy a minisztériumok milyen mértékben tartották be az Elektronikus információszabadságról szóló törvény jogalkotással kapcsolatos részeit.

Kategóriák:

Elemzések

TASZ jelentés a parlamenti bizottságok tevékenységéről

Vizsgálat tárgya: 2008. szeptemberétől 2008. november 15-ig tartó időszak bizottsági jegyzőkönyveinek nyilvánossága.

Vizsgálat célja: annak bemutatása, hogy az Országgyűlés bizottságai mennyiben tesznek eleget az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény (a továbbiakban: Eitv.) 11. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat (a továbbiakban: Házszabály) 78. § (3) bekezdésében foglaltaknak.

Kategóriák:

Elemzések

Helyi önkormányzatok honlapjainak összehasonlítása az Eitv. alapján

2008 decemberében második alkalommal vizsgáltuk meg 35 település honlapját az Elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény alapján.
Annak ellenére, hogy korábbi - szeptemberben készült - elemzésünket megküldtük a jegyzőknek és kértük, hogy gondoskodjanak a hiányosságok pótlásáról, csak minimális javulást tapasztaltunk.

Kategóriák:

Elemzések

Önkormányzati honlapok összehasonlítása az Eitv. alapján

2007 közepe óta kísérjük figyelemmel a KÖTHÁLÓ segítségével a megyei és az 50 000 főnél nagyobb lakónépességű városok önkormányzatainak honlapjait az Elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény bizonyos szempontjai alapján.
Annak ellenére, hogy az Eitv. előírásai 2007. január 1-től -tehát közel két éve - hatályosak a fenti önkormányzatokra, még mindig vannak hiányosságok. A részletes elemzést a csatolmányban olvashatják.

Kategóriák:

Elemzések

A minisztériumok összehasonlítása az Eitv. alapján

A csatolmányban legfrissebb elemzésünket olvashatják arról, hogy a minisztériumok milyen mértékben tartották be az Elektronikus információszabadságról szóló törvény jogalkotással kapcsolatos részeit 2008. január-szeptember között.

Kategóriák:

Elemzések
Tartalom átvétel