Elemzések

Az Eitv. megvalósulásáról havonta készülő összehasonlító elemzések

Helyi önkormányzatok honlapjainak összehasonlítása az Eitv. alapján

2008. júliusától az elektronikus információszabadságról szóló törvény rendelkezéseit a helyi önkormányzatokra vonatkozóan is alkalmazni kell.
Elemzésünkben 35 település honlapját hasonlítottuk össze az alapján, hogy mennyiben felelnek meg az általunk vizsgált szempontoknak.

Kategóriák:

Elemzések

TASZ jelentés a parlamenti bizottságok tevékenységéről

Vizsgálat tárgya: 2008. májusától 2008. július végéig tartó időszak bizottsági jegyzőkönyveinek nyilvánossága.

Vizsgálat célja: annak bemutatása, hogy az Országgyűlés bizottságai mennyiben tesznek eleget az Eitv. 11. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat (a továbbiakban: Házszabály) 78. § (3) bekezdésében foglaltaknak.

Kategóriák:

Elemzések

A minisztériumok összehasonlítása az Eitv. alapján

Elkészült két új, a minisztériumokat összehasonlító elemzésünk.

Az elsőben a 2008. első félévében az Országgyűlésnek benyújtott törvényjavaslatokat vizsgáltuk meg. Csakúgy, mint a tavaly, most is több olyan törvényjavaslat került beterjesztésre, melyet az Eitv. előírásaival ellentétban előzetesen nem egyeztettek a minisztériumi honlapokon.
Második elemzésünkben a 2008. január 1-július 31. közötti időszak összesítését olvashatják az egyeztetett jogszabályok véleményezési gyakorlatáról.

Kategóriák:

Elemzések

A minisztériumok összehasonlítása az Eitv. alapján - 2008. első félév

Legfrissebb jelentésünkben a minisztériumok 2008. január-június közötti időszakra vonatkozó jogalkotási gyakorlatát hasonlítjuk össze az Elektronikus információszabadságról szóló törvény vonatkozó előírásai alapján.

A mellékelt elemzésben láthatják, hogy a tervezetek 80%-ában nem biztosítják az előírt 15 napos véleményezési határidőt, sőt egyes minisztériumoknál kizárólag gyorsított eljárásban véleményezhetők a készülő jogszabályok.

Kategóriák:

Elemzések

TASZ jelentés a parlamenti bizottságok tevékenységéről

Vizsgálat tárgya: 2007. november 15-től 2008. április 30-ig tartó időszak bizottsági jegyzőkönyveinek nyilvánossága.

Vizsgálat időtartama: a vizsgálat 2008. május 30-án zárult.

Vizsgálat célja: annak bemutatása, hogy az Országgyűlés bizottságai mennyiben tesznek eleget az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény (a továbbiakban: Eitv.) 11. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat (a továbbiakban: Házszabály) 78. § (3) bekezdésében foglaltaknak.

Kategóriák:

Elemzések

Önkormányzati honlapok összehasonlítása az Eitv. alapján

2007-ben a KÖTHÁLÓ segítségével háromszor készítettünk jelentést a megyei és az 50.000 főnél nagyobb lakónépességű városok honlapjainak összehasonlításáról az Eitv. egyes szempontjai alapján.
Tekintettel arra, hogy az önkormányzatok egy része, különösen a megyei önkormányzatok a mai napig nem teljesítik a törvény előírásait, folytatjuk a honlapok monitorozását.

A csatolmányokban olvashatják elemzéseinket a 2008. májusi helyzetről.

Kategóriák:

Elemzések

A minisztériumok összehasonlítása az Eitv. alapján - 2008. első negyedév

Elkészült a legfrissebb jelentésünk, melyben ismét a minisztériumok jogalkotási gyakorlatát hasonlítjuk össze az Elektronikus információszabadságról szóló törvény vonatkozó előírásai alapján. A mellékelt elemzésben láthatják, hogy még mindig legtöbb esetben - sőt egyes minisztériumoknál kizárólag - gyorsított eljárásban véleményeztethetők a jogszabálytervezetek.

Kategóriák:

Elemzések

A TASZ VI. jelentése a parlamenti bizottságok tevékenységéről

A TASZ hatodik jelentése a 2007. szeptember-november közötti időszakban vizsgálja a bizottsági ülések jegyzőkönyveinek nyilvánosságát.

Kategóriák:

Elemzések

2007. évi összefoglaló a jogalkotás nyilvánosságáról a minisztériumi honlapokon

Éves jelentésünkben (2007. január 1. - december 10.) az idén közzétett törvénytervezeteket vizsgáltuk, minisztériumokra lebontva összesítettük a normál és gyorsított eljárások számát, arányait, valamint a véleményezésre adott napok átlagát.
Ezenkívül megvizsgáltuk az Országgyűlés elé 2007. második felében benyújtott törvényjavaslatokat a benyújtók és az egyeztetés szempontjából.

Kategóriák:

Elemzések

KvVM-A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról

Közzététel: 2007-12-12 | Határidő: 2007-12-13
Teljes jogszabálynév: 
Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia tervezet.
Tartalom átvétel