Elemzések

Az Eitv. megvalósulásáról havonta készülő összehasonlító elemzések

Harmadik önkormányzati jelentés

November végén harmadik alkalommal vizsgáltuk a megyei és az 50.000 főnél nagyobb városok önkormányzatainak honlapjait az Eitv. egyes szempontjai alapján.
Annak ellenére, hogy az Eitv. ezen önkormányzatokra vonatkozó rendelkezései lassan egy éve hatályosak, még mindig nagyon sok hiányosságot tapasztaltunk, különösen a megyei önkormányzatok honlapjain.

Kategóriák:

Elemzések

Második önkormányzati jelentés

Október 8-11. között ismét megvizsgáltuk a megyei és az 50.000 főnél nagyobb lakónépességű önkormányzatok honlapjait az Eitv. egyes szempontjai alapján. Az előző - júliusi - elemzéshez képest némi javulás figyelhető meg, de még mindig sok a hiányosság. Az elemzéseket a mellékletekben találják.

Kategóriák:

Elemzések

2007. szeptember - jelentés az Eitv. érvényesüléséről és összefoglaló minisztériumi válaszlevelekből

A mellékelt dokumentumban olvashatják a 2007-es évi összesített jelentést az Eitv. minisztériumokra vonatkozó, a jogalkotás nyilvánosságáról szóló egyes részeinek érvényesüléséről.

Júliusban megkerestük a minisztériumokat és érdeklődtünk a gyorsított eljárás magas számának okairól és a véleményeztetés teljes hiányáról egyes törvénytervezetek esetében.
A csatolmányban találnak egy összefoglalót a beérkezett válaszokból is.

Kategóriák:

Elemzések

A TASZ V. számú jelentése a parlamenti bizottságok tevékenységéről

A TASZ legfrissebb elemzése 2007 május-2007 augusztus közötti időszakban vizsgálja a parlamenti bizottságok jegyzőkönyveinek nyilvánosságát valamint a közzétételi idők változását. A jelentés ezúttal nem csak az állandó bizottságokkal foglalkozik, hanem kitér az eseti bizottságokra is.

Kategóriák:

Elemzések

Önkormányzatok honlapjainak összehasonlítása az Eitv. alapján

Elkészítettük első elemzésünket a megyei és az 50.000 főnél nagyobb lakónépességű városok önkormányzatainak honlapjáról az Eitv. egyes szempontjai alapján.

Kategóriák:

Elemzések

Törvényjavaslatok előzetetes egyeztetésenek mértéke

Elemzésünkben azokat a törvényjavaslatokat vizsgáltuk, amelyeket 2007 első félévében (2007.01.01.-2007.06.30.) nyújtottak be a magyar Országgyűlés elé.
A Magyar Köztársaság Országgyűlésének honlapjáról (www.mkogy.hu) gyűjtött adatok szerint ez időszak alatt összesen 161 darab törvényjavaslat került benyújtásra.
További meglepő adatokat a csatolt elemzésben találhatnak.

Kategóriák:

Elemzések

2007 első félévi összesített elemzése a jogalkotás nyilvánosságáról

A júliusi elemzés, az idei évben Eitv. szerint egyeztetett tervezetek összesítését tartalmazza.
A véleményezési határidők rövidsége továbbra is szűnni nem akaró, kiemelt probléma.

A júliusi összehasonlító elemzés a csatolt fájlban olvasható!

Kategóriák:

Elemzések

TASZ Jelentés a parlamenti bizottságok tevékenységéről

Vizsgálat tárgya: 2007. februárjától 2007. áprilisáig tartó időszak bizottsági jegyzőkönyveinek nyilvánossága.

Vizsgálat időtartama: a vizsgálat 2007. május 30-án zárult.

Vizsgálat célja: annak bemutatása, hogy az Országgyűlés bizottságai mennyiben tesznek eleget az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény (a továbbiakban: Eitv.) 11. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint a Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat (a továbbiakban: Házszabály) 78. § (3) bekezdésében foglaltaknak.

Kategóriák:

Elemzések

Még mindig 86%-ban gyorsítottak az eljárások - 2007. május 22.

Az idei évben a www.jogalkotas.hu folyamatosan vizsgálja a véleményezési határidők alakulását a jogszabálytervezetek esetében. E havi vizsgálati eredményeink a csatolt májusi jelentésünkben találhatóak.

Kategóriák:

Elemzések

proab

Közzététel: 2007-04-19 | Határidő: 2007-04-19
Teljes jogszabálynév: 
jjjj

Kategóriák:

Elemzések
Tartalom átvétel