Elemzések

Az Eitv. megvalósulásáról havonta készülő összehasonlító elemzések

OLVASHATÓ AZ ÁPRILISI EITV. JELENTÉS!

A www.jogalkotas.hu honlap 2006. januárja óta folyamatosan figyelemmel kíséri a jogalkotás nyilvánosságát a minisztériumok honlapjain megjelenő információk, valamint az Elektronikus információ-szabadságról szóló 2005. évi XC. törvény alapján.

A csatolt dokumentumban található az �?PRILISI részletes elemzés, amely ismét különös figyelmet fordít a véleményezési határidők hosszára.

Kategóriák:

Elemzések

Az összefoglalók készítésének értelmezése

Az Eitv. gyakorlati megvalósulása kapcsán külön kiemeljük, hogy a 10.§ (4) bekezdés alapján az összefoglalók készítését nem csupán a nyilvánosság és a véleményezők, hanem a döntéshozók szempontjából is fontosnak tartjuk. A gyakorlat, sajnálatos módon, azt mutatja, hogy ezek az összegző anyagok általában csak jóval a jogszabály-javaslat benyújtása után készülnek el és kerülnek nyilvánosságra. Mellékelve csatolunk egy az Eitv. szerint előírt összefoglalók készítésére vonatkozó jogszabály-értelmezést is, melyet szíves figyelmébe ajánlunk

Kategóriák:

Elemzések

Jelentés az Eitv. érvényesüléséről - 2007. március

A www.jogalkotas.hu honlap 2006. januárja óta folyamatosan figyelemmel kíséri a jogalkotás nyilvánosságát a minisztériumok honlapjain megjelenő információk, valamint az Elektronikus információ-szabadságról szóló 2005. évi XC. törvény alapján.

A csatolt dokumentumban található a márciusi részletes elemzés, amely különös figyelmet fordít a véleményezési határidők hosszára.

Kategóriák:

Elemzések

Elektronikus információszabadság -TASZ Jelentés a parlamenti bizottságok tevékenységéről

A Társaság a Szabadságjogokért jogvédő és jogfejlesztő non-profit szervezet által készített vizsgálat célja: annak bemutatása, hogy az Országgyűlés állandó bizottságai mennyiben tesznek eleget az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény (továbbiakban: Eitv.) 11. § (1) bekezdés d) pontjában, valamint a 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat (továbbiakban: Házszabály) 78. § (3) bekezdésében foglaltaknak. A vizsgálat során alapul vettük továbbá dr. Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke 2006. augusztus 2-án kelt levelét (OE-144-2/2006), amelyben az alábbiakról tájékoztatta szervezetünket: „A jegyzőkönyv elkészítésére és ellenőrzésére – amennyiben a bizottság elnöke nem kéri a jegyzőkönyv azonnali vagy sürgős elkészítését – 12 munkanap áll rendelkezésre.

Kategóriák:

Elemzések

Az egy éve hatályos Eitv. érvényesülése - 9. jelentés

A www.jogalkotas.hu honlap egy éve folyamatosan figyelemmel kíséri a jogalkotás nyilvánosságát a minisztériumok honlapjain megjelenő információk, valamint az Elektronikus információ-szabadságról szóló 2005. évi XC. törvény alapján.

Az utóbbi két-három hónapban egyes jogszabálykövető minisztériumok (rövidítésüket soroljuk fel: FVM, SZMM, OKM, ÖTM, KM) visszatértek a törvénysértő működésre, míg a PM egy éve folyamatosan megsérti a jogszabályt.

Kategóriák:

Elemzések

Jogalkotás nyilvánossága - 8. összehasonlító elemzés a minisztériumi honlapokról

E havi elemzésünkben továbbra is figyelmet fordítunk a véleményezési határidők vizsgálatának. A vizsgált időszak ismét az utóbbi két hónapra terjed ki, 2006. október 1-től december 10-ig. A gyorsított eljárások gyakoriságának növekedése tapasztalható, összességében 73,5%-ról 83,1%-ra emelkedett.

Az Eitv. 9. § (1) szerint „Közzé kell tenni a jogszabályt előkészítő minisztérium vagy országos hatáskörű szerv honlapján az egyeztetés állapotának megjelölésével
a) a jogalkotásról szóló törvény, valamint a kormány ügyrendje alapján véleményezésre bocsátott jogszabályalkotásra irányuló koncepciókat, jogszabálytervezeteket,

Kategóriák:

Elemzések

Jogalkotás nyilvánossága - 7. elemzés a minisztériumi honlapokról

Új szempontként az elmúlt időszakban a törvényalkotási folyamaton visszafelé haladva azt vizsgáltuk, hogy a benyújtott törvényjavaslatoknak az Eitv-nek megfelelően zajlott-e a társadalmi egyeztetése: megfelelően lettek-e nyilvánosságra hozva, véleményeztetve. Sajnos, az Eitv. hatálybalépésének 10. hónapjában az elénk táruló kép elkeserítő volt.

Az alábbiakban olvashatják a minisztériumok szerinti elemzést, melyet a törvénykövető működés elősegítése érdekében készítettünk.

Kategóriák:

Elemzések

Olvasható a VI. elemzés az Eitv. érvényesüléséről

Az előző hónaphoz képest gyarapodott azon minisztériumok száma, akik betartják a fent említett törvényt. Jelenleg öt minisztérium felel meg teljesen az Eitv. előírásainak.

Továbbra is a leggyakoribb törvénysértés, hogy nem teljesül az Eitv. 8. § 1. bekezdése, miszerint a közérdekű adatokat az adatfelelős köteles továbbítani a közadatkereső rendszerbe. Erre a hiányosságra legutóbbi elemzésünk megküldésekor felhívtuk az érintett minisztériumok figyelmét és tájékoztattuk

Kategóriák:

Elemzések

II. Jelentés a parlamenti bizottságok tevékenységéről

Vizsgált időszak: 2006. évi tavaszi ülésszak (2006. május 16-tól június 9-ig)
2006. évi nyári rendkívüli ülésszak (2006. június 19-től július 24-ig)

Sajnálatos módon az állandó bizottságok csupán fele teljesítette az Eitv-ből, valamint a Házszabályból eredő kötelezettségét.

A csatolt fájlban olvashatják Földes

Kategóriák:

Elemzések

Minisztériumok honlapjainak szeptemberi összehasonlítása az Eitv. alapján

Elkészült a szeptemberi jelentés, amely vizsgálja a véleményezésre adott időtartam alakulását a különböző minisztériumoknál.

Honlapunk folyamatosan figyelemmel kíséri a jogalkotás nyilvánosságát a minisztériumok honlapjain megjelenő információk, valamint az Elektronikus információ-szabadságról szóló 2005. évi XC. törvény alapján. Nyolc hónap alatt jelentős javulást ért el a legtöbb minisztérium. Jelenleg négy minisztérium: a Szociális és Munkaügyi Minisztérium, a Honvédelmi Minisztérium, a Külügyminisztérium és az Oktatási és Kulturális Minisztérium honlapja felel meg teljesen az Eitv. előírásainak.

Kategóriák:

Elemzések
Tartalom átvétel