Hírek

Kistarcsa város honlapjának vizsgálata

A település honlapját (www.kistarcsa.hu) 2010. decemberében vizsgáltuk az elektronikus 

közzétételi követelmények alapján.

A törvény 2008. július 1-jétől minden települési önkormányzatra vonatkozóan kötelezően előírja,

hogy I. Szervezeti, személyzeti adatokat, II. Gazdálkodási adatokat tegyen közzé honlapján. A  

Komjáti település honlapjának vizsgálat

Komjáti internetes oldalának vizsgálatakor megállapítást nyert, hogy a honlap üzemeltetője ismeri az információszabadságról szóló törvényből eredő kötelezettségeit, azonban még nem tett annak maradéktalanul eleget.

Bag nagyközség hivatalos honlapjának vizsgálata

Bag nagyközség esetében decemberben vetettük össze az elektronikus információszabadságról szóló törvényben megfogalmazott közzétételi követelményekkel.

A törvény a települési önkormányzatok tekintetében kötelezően előírja, hogy I. Szervezeti, személyzeti adatokat, Gazdálkodási adatokat tegyenek közzé honlapjukon.

Az önkormányzatok által közzéteendő gazdálkodási adatok

Az alábbiakban az önkormányzatok által közzéteendő gazdálkodási adatok találhatóak:

1.A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója; a költségvetés végrehajtásáról - a külön jogszabályban meghatározott módon és gyakorisággal - készített beszámolók

Az önkormányzat tevékenységre, működésre vonatkozó adatok közzététele II.

A további tevékenységre, működésre vonatkozó adatok listája:

10.A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

11.A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Az önkormányzat tevékenységre, működésre vonatkozó adatok közzététele I.

Az alábbiakban az önkormányzatok által közzéteendő adatok következő csoportját kívánjuk bemutatni:

Általános közzétételi lista / Szervezeti, személyzeti adatok

Az alábbiakban az önkormányzatok által közzéteendő adatokat mutatjuk be:

1.A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

A jegyző feladata

Az Eitv. 15.§ (1)-(2) bekezdése előírja, hogy a helyi önkormányzat jegyzője az önkormányzat rendeletét a képviselő-testület üléséről készült jegyzőkönyv megküldésével egyidejűleg elektronikusan

Az adatfelelős kötelezettsége

Az Eitv. hatálya alá tartozó szervek közérdekű adataihoz való egységes szempontok szerinti elektronikus hozzáférést és az adatok közötti keresés lehetőségét az informatikáért felelős miniszter által működtetett egységes közadatkereső rendszer biztosítja.

Üvegzseb törvényből fakadó közzétételi kötelezettség

Az Eitv. 6.§ (8) bekezdése írja elő, hogy a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvényben (Üvegzseb tv.)

Tartalom átvétel