Hírek

Nyitott jogalkotás az elektronikus információszabadság tükrében című konferencia programja és előadásai

2006. november 20.

Délelőtt 10:30-12:30
- Az információ-szabadság jogi háttere és jelentősége a mai demokráciában
(dr. Balogh Gyöngyi, Adatvédelmi Biztos Hivatala)
- "Hozzáférés a közszféra adataihoz"
(Szabó Máté, Eötvös Károly Közpolitikai Intézet)
- Országos közadat-kereső rendszer
(Csiszér Gábor, Galambosi András, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium)
- Előadás a jogalkotás folyamatáról – (Földes

Kategóriák:

Hírek

Ajánlásokkak bővült a Polgári Törvénykönyv tervezete

Az új koncepciót a jogalkotás.hu jogszabálytervezetei között is olvashatják az alábbi linken:
www.jogalkotas.hu/drupal/node/76

Kategóriák:

Hírek

Érdekérvényesítést segít a Jogalkotás.hu

2007-től új fejlesztésekkel jelenik meg a jogalkotás.hu oldal

Távoktató rendszerével és háttéranyagaival segítséget nyújt a civil szervezetek és magánszemélyek érdekérvényesítéséhez, a jogalkotási folyamatban való részvételhez. A részvételi demokrácia gyakorlatához az EMLA Ismerd, értsd, hogy cselekedhess c. tanulmánykötete adja az alapokat. (Letölthető: http://www.nosza.hu/3kutat/index.html) Ehhez a programhoz a Nemzeti Civil Alapprogram nyújt támogatást.

Az Eitv. rendelkezéseinek 2007. január 1-től a megyei önkormányzatok és 50.000-nél nagyobb lakónépességű városok honlapjainak is meg kell majd felelniük. Ezért keressük azoknak a civil szervezeteknek a partnerségét, amelyek a Minsiztériumoknál bevezetett szempontrendszer segítségével az önkormányzatok honlapjának értékelésében közreműködnek.

Kategóriák:

Hírek

A Jogalkotás.hu szeptemberi levele:

Tisztelt Házelnök Asszony!

Köszönjük, hogy az országgyűlési bizottságok üléseiről szóló jegyzőkönyvek nyilvánosságáról szóló levelünk nyomán részletesen megvizsgálta észrevételeinket és ajánlásainkat. Úgy gondoljuk, hogy az eddigiekben és a jövőben is megfogalmazott kritikáink mellett, példamutató lehet a Kormány intézményei számára az Országgyűlés kezelésében lévő iratok, dokumentumok nyilvánossága, az interneten történő közzététele, kereshetősége. Bíztató, hogy – miként levelében fogalmazott – Ön is fontosnak tartja a bizottsági honlapok bővítését a napirendi pontokhoz kapcsolt háttéranyagokkal, szakvéleményekkel.

Kategóriák:

Hírek

Dr. Szili Katalin válaszolt

júliusi megkeresésünkre.

A válaszlevelet a csatolt fájlban olvashatják.

Kategóriák:

Hírek

Gyurcsány Ferenc kilenc törvényjavaslata - Forrás: MEH

Minőségi jogalkotás

A törvényben 1987 óta nem voltak érdemi módosítások, így olyan anakronizmusok jellemzik, mint például hogy a köztársasági elnök törvényerejű rendeletet alkothat. A javaslat amellett, hogy megszünteti ezeket - minden jogszabály előkészítésekor kötelezővé teszi a hatásvizsgálat elkészítését. Az érdekegyeztetés és a civil kontroll erősítését jelenti, hogy a polgárok, a civil szervezetek és az egyházak minden jogszabály tervezetét megismerhetik már azelőtt, hogy a kormány elfogadná azokat.

MEH hír: Indul az országreform

Kategóriák:

Hírek

A TASZ híre: Az igazságügy-miniszter és az "elavult jogkövetés"

A jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvénynek van egy olyan rendelkezése, amely előírja, hogy a jogalkotási program összeállításához ki kell kérni a társadalmi szervezetek javaslatait. A program előkészítéséért az igazságügy-miniszter a felelős. A választások után rögtön meg is kérdeztük, hogy mikor és miként tudják a társadalmi szervezetek a javaslataikat előadni, hiszen az új Kormány új jogalkotási programot készít. Az igazságügyi államtitkár válasza ma érkezett meg, melyből kiderül, hogy sehogy.

Magyarországon, hasonlóan más jogállamokhoz, a hatályban lévő törvények hatályban is maradnak mindaddig, amíg nem helyezi őket hatályon kívül az Országgyűlés, vagy az Alkotmánybíróság nem semmisíti meg, vagy éppen maga a törvény szab meg egy határidőt arra, hogy mikor veszti hatályát és az lejár. A jogtudomány ismeri a desuetudo fogalmát, azonban itt nem erről van szó.

Kategóriák:

Hírek

A Global E-Government, 2005 lehangoló eredményei

Egy amerikai Közpolitikai Intézet (Center for Public Policy, Brown University, Rhode Island, USA) évek óta értékeli a világ országaiban működő e-kormányzás fejlettségét. Szeptemberben jelent meg a Global E-Government, 2005 jelentés, amely 2005 nyarán 198 különböző ország összesen 1.797 kormányzati oldalát elemezte. A 2001 óta végzett felmérés szerint az elmúlt években nagy mértékben fejlődött az e-kormányzás. Magyarországról azonban nem sok jót tudhatunk meg.
Magyarország a szerzett 24,4 %-os eredményével a 198 ország közül a 109. helyet tudta csak megszerezni, ezzel az EU tagállamok közül az utolsó, messze elmaradva a legjobb európai eredménytől, Németország 35,3%-ától és a világelső Taiwantól (57,2%). Az európai régióban hajszállal előzzük meg a sereghajtó Horvátországot, Oroszországot (24,2%), valamint Fehéroroszországot, Bulgáriát (24,0%). A nyugat- és a kelet-európai átlagtól (29,6, ill. 27,1%) is elmaradtunk.

Kategóriák:

Hírek

Interneten a hatályos jogszabályok

A júliusban elfogadott elektronikus információszabadságról szóló törvénynek megfelelően december 1-jétől a Kormányzati Portálon minden érdeklődő számára ingyenesen elérhető a Hatályos jogszabályok elektronikus gyűjteménye (HJEGY) – adta hírül a Magyarorszag.hu. Az oldalon az adott napon hatályos összes törvény, rendelet és utasítás megtalálható és kereshető (sorszám, típus, megjelenés éve, paragrafus és kulcsszavak alapján). Egyedül a salátatörvények, azaz a más törvényeket módosító vagy azok egyes részeit hatályon kívül helyező jogszabályok nem szerepelnek az adatbázisban. A törvénygyűjtemény mellett elérhető a Jognaptár szolgáltatás is, amely – felsorolva az adott időszakban hatályba lépő jogszabályokat– segít a változások nyomon követésében.

Kategóriák:

Hírek
Tartalom átvétel