Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Szociális és Munkaügyi Minisztérium - Alapadatok

Társadalmi kapcsolatok osztály elérhetőségei: 

Társadalmi Párbeszéd és Civil Kapcsolatok Főosztály (www.civil.info.hu, www.nca.hu)

Cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 3.

Telefon: 475-7998, 475-7928, 475-7996

Fax: 269-3797

E-mail: civil@szmm.gov.hu

Vezető:

Bécsy Etelka, főosztályvezető (tel.: 475-7997, e-mail: becsy.etelka@szmm.gov.hu)

Kapcsolattartó:

Szablics Bálint, mb. osztályvezető (tel.: 475-7946, e-mail: szablics.balint@szmm.gov.hu)
Dr. Fekete István, NCA Miniszteri Titkárság vezetője (tel.: 475-7905, e-mail: fekete.istvan@szmm.gov.hu)

Közzétételről gondoskodik: 
Dr. Mészáros Miklós, koordinációs szakállamtitkár
A minisztérium jogalkotási programjának letöltése: 
 icon

SZMM A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a 2010-2011. évekre szóló kormányzati intézked

Közzététel: 2010-04-12 | Határidő: 2010-04-21
Teljes jogszabálynév: 
A Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a 2010-2011. évekre szóló kormányzati intézkedési tervről és a Roma Integráció Évtizede Program Stratégiai Tervhez kapcsolódó, a 2008-2009. évekre vonatkozó kormányzati intézkedési tervről szóló 1105/2007. (XII. 27.) Korm. határozatban foglalt feladatok 2008-2009. évi végrehajtásáról készített jelentésről

SZMM Társadalmi egyeztetés - "Komplex telep-program 2010-2014"

Közzététel: 2010-03-22 | Határidő: 2010-03-26
Teljes jogszabálynév: 
Társadalmi egyeztetés - "Komplex telep-program 2010-2014"

SZMM Egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról

Közzététel: 2010-03-18 | Határidő: 2010-03-29
Teljes jogszabálynév: 
Egyes szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról

SZMM a kábítószer-probléma kezeléséről szóló nemzeti stratégiai program végrehajtásával kapcsolatos kormányzati fe

Közzététel: 2010-03-24 | Határidő: 2010-04-01
Teljes jogszabálynév: 
a kábítószer-probléma kezeléséről szóló nemzeti stratégiai program végrehajtásával kapcsolatos kormányzati feladatokról

SZMM A települési önkormányzat részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2010. évben nyújtott támogatá

Közzététel: 2010-02-25 | Határidő: 2010-03-04
Teljes jogszabálynév: 
A települési önkormányzat részére szociális nyári gyermekétkeztetés céljából 2010. évben nyújtott támogatás igénylésének, folyósításának és elszámolásának részletes szabályairól

SZMM A szakmai vizsga szervezésére vonatkozó engedély megszerzésének és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésén

Közzététel: 2010-03-01 | Határidő: 2010-03-05
Teljes jogszabálynév: 
A szakmai vizsga szervezésére vonatkozó engedély megszerzésének és a vizsgaszervezési tevékenység ellenőrzésének részletes szabályairól, valamint a szakmai vizsga szervezését engedélyező hivatalról szóló .../2010. (...) Korm. rendelet tervezet, illetve a szakmai vizsga szervezésére vonatkozó engedély megszerzésére irányuló engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról és a díj megfizetésének szabályairól

SZMM A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tek

Közzététel: 2010-03-01 | Határidő: 2010-03-16
Teljes jogszabálynév: 
A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter szabályozási feladatkörébe tartozó forgalmazási követelmények tekintetében eljáró megfelelőségértékelő szervezetek kijelölésének, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének különös szabályairól

SZMM A békéltető testületi tagok kijelölésének szabályairól szóló 215/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosításá

Közzététel: 2010-03-02 | Határidő: 2010-03-09
Teljes jogszabálynév: 
A békéltető testületi tagok kijelölésének szabályairól szóló 215/2008. (VIII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

SZMM A kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM

Közzététel: 2010-02-22 | Határidő: 2010-03-01
Teljes jogszabálynév: 
A kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról
Tartalom átvétel