Baranya Megyei Önkormányzat

Baranya Megyei Önkormányzat

Véleményezés módja: 

SZMSZ 14.§
4) A közgyűlés ülésére szóló meghívót és az előterjesztéseket legkésőbb a közgyűlést előkészítő bizottsági ülést, továbbá a közgyűlés ülését megelőző 5. napon az önkormányzat internetes honlapján közzé kell tenni. Ugyaneddig az időpontig a közgyűlési tagok és a napirendi pontok tárgyalásában érintettek a bizottsági, valamint a képviselő-testületi ülésre szóló meghívót nyomtatott formában is kézhez kapják.
(5) Az érdeklődők az előterjesztéseket az önkormányzat internetes honlapján kívül, a közgyűlés ülését megelőző 5 napon belül a Jogi és Szervezési Főosztályon, illetve a közgyűlés ülésének napján délelőtt 8 órától az ülés helyszínén tekinthetik meg.
15.§ (3)d
Az előterjesztés IV. része tartalmazza a véleményező szervezetek - kivéve a bizottságok - írásbeli véleményét, melyet a képviselők legkésőbb az ülést 5 nappal megelőzően kapnak meg, kivéve az SZMSZ 14. § (6) bekezdésben foglalt esetet. A bizottságok véleményét a 17. § (5) bekezdése szerinti előterjesztés tartalmazza.

Közzétevő elérhetősége: 
fojegyzo@baranya.hu
Elérhetőség: 

7621 Pécs, Széchenyi tér 9., Postacím: 7602 Pécs, Pf.: 121.

Közzétételről gondoskodik: 
Lászlóné dr. Kovács Ilona - főjegyző
Tartalom átvétel