Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat

Véleményezés módja: 

Részletek az SZMSZ-ből:

Az ülés összehívása
9. §
...
(3)Az ülésre tanácskozási joggal a (2) bekezdésen kívüli meghívottak körét esetenként az elnök meghatározhatja. Tanácskozási joggal vehet részt a közgyűlésen a tárgyalt napirend szerint érintett, önszerveződő közösség képviselője.
Ennek konkrét meghatározására - a bizottságok és a képviselőcsoportok javaslatát figyelembe véve - a Munkatervben kerül sor.
...
(5) A megyei közgyűlés idejéről, helyéről, napirendjéről a megye lakosságát a megyei sajtó, illetve rádió útján tájékoztatni kell.
...

Jegyzőkönyv
19. §
(1) A megyei közgyűlés üléseiről magnófelvétel is készül, amely nem selejtezhető. Zárt ülésen tilos egyéni magnófelvétel készítése.
(2) A jegyzőkönyvről illetve magnófelvételről - zárt ülésről készült jegyzőkönyv és magnófelvétel kivételével - másolat költségtérítés mellett adható ki.
...
21. §
A megyei közgyűlés és bizottságainak munkájáról, fontosabb döntéseiről a megye lakosságát a megyei sajtó, rádió útján tájékoztatni kell.

Közzétevő elérhetősége: 
Tel.:46/346-256, Fax: 46/352-525, e-mail: fojegyzo@baz.hu
Elérhetőség: 

3525 Miskolc, Városház tér 1.

Közzétételről gondoskodik: 
Dr. Kovács János - főjegyző
Tartalom átvétel