Fejér Megyei Önkormányzat

Fejér Megyei Önkormányzat

Véleményezés módja: 

Részletek az SZMSZ-ből:

11. §
Előterjesztések
(3) Az írásos anyag előterjesztője:
- kizárólag közgyűlési hatáskörbe tartozó ügyekben a közgyűlés elnöke,
vagy felhatalmazása alapján az alelnökök, illetve az illetékes bizottság
elnöke, a megyei képviselők,
- a hivatalt érintő ügyekben a főjegyzı, az aljegyző vagy az érintett
főosztályvezető;
- egyéb ügyekben a rendelet-tervezetet, határozati javaslatokat előkészítő
bizottság elnöke, a közgyűlés tagja, a főjegyző vagy a hivatal
főosztályvezetője, a napirenddel érintett intézmény vezetője,
- a közgyűlés napirendjén szereplő beszámoló, tájékoztató benyújtására
felkért szervezet vezetője.

21. §
Rendeletalkotás
...
(5) A rendelet elfogadását követően annak hiteles, végleges szövegét a
főjegyző köteles megszerkeszteni. A főjegyzı köteles gondoskodni a
rendelet kihirdetéséről. A rendelet kihirdetésének napja a hivatal Jogi és
Testületi Főosztályán elhelyezett hirdetőtáblára való kifüggesztés napja. A
rendeletet az elfogadástól számított 15 napon belül kell kihirdetni. A
rendeleteket 15 napra kell kifüggeszteni a hirdetőtáblán.
A rendeletet a közgyűlés hivatalos lapjában, a Közlönyben közzé kell tenni.
A közgyűlés rendeleteinek hatályos szövegét az önkormányzat honlapján
közzé kell tenni.

Közzétevő elérhetősége: 
mvarju@fejer.hu, 22/522-513
Elérhetőség: 

8000 Székesfehérvár, Szent István tér 9.

Közzétételről gondoskodik: 
Dr.Varjú Mihály, főjegyző
Tartalom átvétel