Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat

Véleményezés módja: 

Részlet az SZMSZ-ből:

Az ülés nyilvánossága
18. §
(1) A közgyűlés ülése nyilvános, amelyről hang- és video felvétel készíthető.
(2) A választópolgárok - a zárt ülés anyaga kivételével - betekinthetnek a közgyűlés előterjesztéseibe. Ennek érdekében az írásos előterjesztéseket a 16.§-ban megjelölt időpontban a megyei könyvtár és az önkormányzati hivatal szakkönyvtára részére meg kell küldeni. Az előterjesztések az önkormányzati hivatalban és a megyei önkormányzat internetes honlapján is megtekinthetőek.
(3) A közgyűlés ülésén megjelent állampolgárok, a társadalmi és érdekvédelmi szervek, valamint a politikai pártok képviselői a közgyűlés ülése alatt - a tanácskozási joggal meghívottak kivételével - nem nyújthatnak be kérelmeket, indítványokat.
A közgyűlés tagjainak informáltságát elősegítő - társadalmi és közérdeket szolgáló - írásos anyagok, tájékoztatók az ülés megkezdése előtt a tanácskozó terem előtti előtérben elhelyezhetők.
(4) A közgyűlés esetenként - nyílt szavazással - dönt arról, hogy a tanácskozási joggal nem rendelkező meghívottaknak, illetve az ülésen megjelent állampolgároknak a tárgyalt napirendi ponthoz szólási jogot ad-e.

Közzétevő elérhetősége: 
Tel.: 56/505-323, e-mail: fojegyzo@jnszm.hu
Elérhetőség: 

5000 Szolnok, Kossuth L. u. 2.

Közzétételről gondoskodik: 
Rentzné dr. Bezdán Edit
Tartalom átvétel