Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat

Véleményezés módja: 

Részletek az SZMSZ-ből:
Az önkormányzati rendeletalkotás
46. §
(1) Önkormányzati rendelet alkotását kezdeményezhetik:
a/ a közgyűlés tagja,
b/ a közgyűlés bizottsága,
c/ a képviselőcsoport vezetője,
d/ a főjegyző,
e/ a megyei önkormányzat intézményei,
f/ a megyei civil és érdekvédelmi szervezetek.
...
47. §
(1) A közgyűlés állást foglal az önkormányzati rendelet megalkotásának szükségességéről, a
rendelet tervezetének előkészítéséről, főbb elveiről, meghatározhatja az elıkészítés menetét,
az egyeztetés és a vitafórumok rendjét, valamint a közgyűlési tárgyalás időpontját.
(2) A közgyűlés az előkészítéssel megbízhatja valamely állandó bizottságát vagy e célból
ideiglenes bizottságot hozhat létre.
(3) A szakmai előkészítés a főjegyző feladata.
(4) Az előkészítést követően a rendelet-tervezetet a közgyűlés elé kell terjeszteni.
A főjegyző tájékoztatást ad az előkészítés során felmerült, de a tervezetben nem
hasznosított - kisebbségben maradt - véleményekről.

Az ülés összehívása
31. §
...
(6) A közgyűlés elnöke a megye települési önkormányzatainak polgármesterei, valamint a
megyei önkormányzati intézmények vezetői meghívásáról a meghívó és az
előterjesztések megyei honlapon történő közzétételével gondoskodik.
(7) A közgyűlés elnöke a közgyűlés ülésére az (5)-(6) bekezdésben felsoroltakon túl
tanácskozási joggal meghívhatja mindazokat, akiknek a részvételét az adott napirendi
pont tárgyalásánál indokoltnak tartja.
...

Közzétevő elérhetősége: 
Tel.:34/517-221 Fax: 34/311-835 e-mail: altdora@kemoh.hu
Elérhetőség: 

2800 Tatabánya, Fő tér 4.

Közzétételről gondoskodik: 
Dr. Pozsár Gáborné Dr. Alt Dóra
Tartalom átvétel