Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat

Véleményezés módja: 

Részletek az SZMSZ-ből:

A közgyűlés összehívása és üléseinek rendje
...
38. §
(1) A közgyűlés ülése nyilvános, amelyről hangfelvétel készül, film-, videofelvétel készíthető.
(2) Az ülésen megjelent hallgatóság az ülésteremben a részükre kijelölt helyen tartózkodhat.
(3) A közgyűlés:
a.) zárt ülést tart választás, kinevezés, felmentés, vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonása, fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása és állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor, ha az érintett a nyilvános tárgyalásba nem egyezik bele; továbbá önkormányzati, hatósági, összeférhetetlenségi és kitüntetési ügy, valamint vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor (Ötv. 12. § (4) bekezdés a.) pontja).
b.) zárt ülést rendelhet el a vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene (Ötv. 12. § (4) bekezdés b.) pontja).
...

Közgyűlési előterjesztések
42. §
(1) A közgyűlés napirendjeit általában írásos előterjesztések alapján tárgyalja.
(2) Az előterjesztések döntési javaslatainak törvényességét a főjegyző előzetesen véleményezi.
(3) Az előterjesztések összeállításának, a határozatok végrehajtásának és a végrehajtásról történő beszámolásnak a rendjét az SZMSZ 2. számú melléklete tartalmazza.

A közgyűlés üléseire meghívandók köre
...
(3) A közgyűlés idejéről és napirendjéről a lakosságot is tájékoztatni kell, ezért a meghívót és az előterjesztéseket meg kell küldeni:
- a megyei terjesztésű napilapok szerkesztőségeinek,
- a Magyar Távirati Irodának,
- a Magyar Televízió Körzeti Stúdiójának,
- a megyében működő írott sajtónak, rádió és televízió társaságoknak, ha a közgyűlés elnökéhez bejelentkeztek.
(4) A közgyűlés ülésének meghívóját az ülés időpontját megelőző 5 nappal a hivatal hirdetőtábláján közszemlére kell tenni.

Közzétevő elérhetősége: 
Tel.: 42/599-532 e-mail:kassa@szszbmo.hu
Elérhetőség: 

4400 Nyíregyháza, Hősök tere 5.

Közzétételről gondoskodik: 
Baloghné Kássa Zita
Tartalom átvétel