Zala Megyei Önkormányzat

Zala Megyei Önkormányzat

Véleményezés módja: 

Részletek az SZMSZ-ből:

A rendes ülésre vonatkozó szabályok
A közgyűlés összehívása
15. §
(6) A közgyűlés ülésének időpontjáról és tervezett napirendjéről – az ülés megelőző legalább 4 nappal - a megye lakosságát sajtóközlemény közzétételével kell értesíteni.

Az ülések nyilvánossága
17. §
(1) A közgyűlés ülései – a (3) bekezdésben meghatározott eseteket kivéve – nyilvánosak.

(2) A választópolgárok - a zárt ülés anyagának kivételével - betekinthetnek a közgyűlés előterjesztéseibe. Az írásos előterjesztések a Közgyűlés Hivatalában megtekinthetőek.
...

Önkormányzati rendeletalkotás
38. §
(1) A közgyűlés rendeletet alkothat a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján annak végrehajtására.

(2) A rendelet alkotását kezdeményezheti a közgyűlés elnöke, a közgyűlés tagja, bizottsága és a főjegyző.

(3) Rendelettervezetet a közgyűlés elnöke és a főjegyző terjeszthet elő.

(4) A rendelettervezetekhez indokolást kell fűzni. Ha a rendelettervezet rendeletet kíván módosítani, a címben ezt jelezni kell.

(5) A rendelettervezetet a kijelölt bizottságok megtárgyalják. Minden rendelettervezetet a közgyűlésnek történő benyújtás előtt a Jogi és Ügyrendi Bizottság jogi szempontból véleményez.

(6) A rendeletet a közgyűlés elnöke és a főjegyző írja alá. A rendeletek kihirdetéséről a főjegyző gondoskodik a Zala Megyei Önkormányzat Közlönyében történő közzététel útján.

(7) A közgyűlés rendeleteinek folyamatos felülvizsgálatáról és évenként gyűjteményes formában való megjelentetéséről a főjegyző gondoskodik.

Közzétevő elérhetősége: 
Tel.: 92/500-720 e-mail:fojegyzo@zalamegye.hu
Elérhetőség: 

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi út 10.

Közzétételről gondoskodik: 
dr. Sifter Rózsa
Tartalom átvétel