Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata

Véleményezés módja: 

Rendelet tervezetet a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság véleményével, valamint a jegyző törvényességi ellenőrzésével lehet a Közgyűlés elé terjeszteni. Rendelet tervezettel kapcsolatos érdemi módosító indítvány írásban, szövegszerű javaslattal tehető úgy, hogy azt a Jogi, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság, költségvetést érintő kérdésben - a határozati javaslatban szereplő kötelezettségvállalások esetét is beleértve - a Pénzügyi Bizottság véleményével ellátva lehet a Közgyűlés elé terjeszteni. A rendeletek előkészítése során széleskörű elemzésből kell kiindulni. A polgármester, a jegyző véleményének meghallgatása után, egyes rendelet tervezeteket az érdemi vita előtt közmeghallgatásra bocsát. Az éves költségvetési tervezetet közmeghallgatás tárgyává kell tenni. A rendelet tervezet előterjesztésében az előkészítés során tett javaslatokat szerepeltetni kell.

A véleményezés módjáról nem találtunk információ.

Közzétevő elérhetősége: 
Tel.: 82/501-536, fax: 82/501-594 e-mail: testulet@kaposvar.hu
Elérhetőség: 

7400 Kaposvár Kossuth tér 1.

Közzétételről gondoskodik: 
dr. Bendliné Harák Zsuzsanna 8
Tartalom átvétel