Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata

Véleményezés módja: 

"Az szmsz-ből: AZ ÖNKORMÁNYZAT RENDELETE

46. §

Az önkormányzati rendelet megalkotására a Szabályzatot az e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

47. §

A Közgyűlés a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot (Ötv. 16. § (1)).

48. §

A rendeletalkotás kezdeményezésére, előterjesztésére a 31. § és 32. §-ra vonatkozó szabályok az irányadók.

Az önkormányzati rendelet-tervezet megtárgyalása

49. §

(1) A rendelet tervezetet a polgármesterhez kell benyújtani.

(2) A rendelet-tervezetet csak az előterjesztő vonhatja vissza, és egy alkalommal a Jogi és Etikai Bizottság módosításra visszaadhatja.

(3) A Jogi és Etikai Bizottság a rendelet-tervezetet köteles megtárgyalni.

50. §

Hatályon kívül helyezve a 15/2003. (IV.24.) sz. rendelettel.

51. §

A tervezet tárgyalásának napját úgy kell meghatározni, hogy a kijelölt bizottság(ok) véleményét a települési képviselők az ülés megkezdése előtti napon kézhez kapják.

52. §

Az előterjesztő a tervezetet, illetve a települési képviselő a módosító indítványát az ülésen a vita bezárásáig megváltoztathatja, és a szavazás megkezdéséig bármikor vissza is vonhatja.
"

Közzétevő elérhetősége: 
Tel.: 34/515-700/791, e-mail: kakuk@tatabanya.hu
Elérhetőség: 

2800 Tatabánya, Fő tér 6.

Közzétételről gondoskodik: 
Kakuk Tamás 34/515-700/791 kakuk@tatabanya.hu
Tartalom átvétel