Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata

Véleményezés módja: 

"56. § (1)79 Rendeletalkotás kezdeményezésére és előkészítésére a Kgy.r. 19. §-ban
meghatározottak jogosultak.
(2) A rendelet-tervezet szakmai előkészítése a jegyző feladata.
(3) A rendelet-tervezetet írásbeli indoklással együtt kell a közgyűlés elé terjeszteni. Az
indokolásban utalni kell az esetleges eltérő vélemény tartalmára.
(4) A közgyűlés a rendelet-tervezet vitája előtt közmeghallgatást rendelhet el. Ebben az
esetben a rendelet-tervezetet a közmeghallgatást megelőző 10 nappal nyilvánosságra kell
hozni /hirdetőtábla, szórólap, helyi sajtó).
Kgy.r. 57. §80 A rendelet tervezetét az illetékes bizottságnak, valamint a Jogi, Ügyrendi és
Közbiztonsági Bizottságnak véleményezni kell.
Kgy.r. 58. § (1) Az önkormányzati rendelet kihirdetése a közgyűlés hivatalos lapjában
történik.
(2)81 A rendeletek naprakész nyilvántartásáról a jegyző gondoskodik. A közgyűlés
rendeletének megjelölése: száma / kibocsátás éve (kihirdetés időpontja: hónap, nap) Kgy.r.
A közgyűlés rendeleteit naptári év elejétől kezdődően folyamatosan kell számozni."

Kgy.r.51§(1)Kötelező közmeghallgatást tartani a munkatervben,valamint a közgyűlés által esetenként meghatározott napirendek tárgyalása előtt. (2) A közmeghallgatás időpontját a sajtóban közzé kell tenni. ill.fent középen a "Kapcsolat"ra kattintva megtalálható a polgármester e-mailcíme,és egy másik ,ahova a lappal kapcsolatos véleméynyeket lehet írni,és van egy fórum is az oldalon

Közzétevő elérhetősége: 
Tel.: 62/564-131, Fax 62/564-398
Elérhetőség: 

6720 Szeged, Széchenyi tér 10.

Közzétételről gondoskodik: 
Micsik Józsefné
Tartalom átvétel