Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Véleményezés módja: 

A közgyûlésen megtárgyalásra javasolt elõterjesztéseket egy eredeti aláírt példányban a jegyzõhöz kell benyújtani.
A közgyûlés rendes ülésén megtárgyalni javasolt elõterjesztés benyújtásának határideje az ülést megelõzõ 15. nap. "" (SZMSZ, 44.§ (2)-(3)).
""A rendkívüli ülésen megtárgyalni javasolt, határozati javaslatot tartalmazó elõterjesztés bármikor benyújtható, a jegyzõ azt legkésõbb az ülés megkezdéséig átadja a képviselõknek. Rendelettervezetet tartalmazó elõterjesztés esetén a polgármester a rendkívüli közgyûlést az elõterjesztés egyidejû megküldésével úgy hívja össze, hogy a bizottsági ülések megtartására még legalább 3 nap álljon rendelkezésre. Ebbe a határidõbe a meghívó postázásának napja és a közgyûlés napja nem számít bele."" (45.§ (2)). Az előterjesztésről, rendelet-tervezet benyújtásáról ill. a sürgősségi előterjesztésről az Önkormányzat SZMSZ-ében (36§, 38-39§,40§)."

Közzétevő elérhetősége: 
Tel.: 99/515-113, Fax: 99/320-939
Elérhetőség: 

9400 Sopron, Fő tér 1.

Közzétételről gondoskodik: 
dr. Dobos József, jegyző
Tartalom átvétel